​​​​

Brand

​Når du arbejder på hospitalet, skal du vide, hvordan du forebygger brand, hvordan du alarmerer, evakuerer, og hvordan du slukker en mindre brand.

​E-læring: Brandskole

Brandskolen er et e-læringskursus, som alle medarbejdere i Region Hovedstaden skal gennemføre én gang om året. 

Formålet er at holde din viden opdateret, så du dagligt har forståelse for forebyggelse af brand og har viden til at alarmere, evakuere og slukke en mindre brand. 

Når du tager e-læringskurset, er det vigtigt, at du både ser filmen og besvarer spørgsmålene. Så er du godt rustet til at håndtere en mindre brand, hvis den skulle opstå.

Du kan tage e-læringskurset "Brandskole" på Kursusportalens hjemmeside.

Praktisk kursus ved brandinstruktør

Du skal som nyansat deltage i et kursus om elementær brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Her får du både teori og praktisk træning af en professionel brandinstruktør. Din afdeling tilmelder dig kurset. 

Hvis du i forvejen har taget et tilsvarende kursus på et af regionens andre hospitaler, kan du få merit og behøver ikke tage det igen.

Har du spørgsmål om brandkursus, så kontakt konsulent Charlotte Åkerstrøm, tlf. 38 67 25 14.
E-mail: Skriv til udviklingskonsulent Charlotte Åkerstrøm, hvis du har spørgsmål om brandkurser​​

Kend din afdeling

Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, hvis der opstår brand på din afdeling. Du bliver introduceret til det, når du starter. Tjek gerne, hvor de lokale nødudgange, flugtveje, branddøre og brandslukningsudstyr er. 
Redaktør