​​​​

Beredskab

Hospitalets beredskab aktiveres ved hændelser, som ikke kan håndteres med normal bemanding og procedurer. Sker det, skal medarbejdere handle efter actioncards.

Hændelser der aktiverer beredskabet 

Interne hændelser - for eksempel:

  • forsyningssvigt
  • brand
  • ulykker
  • planlagte og uplanlagte strømnedbrud
  • it-nedetid, herunder Sundhedsplatformen og andre kliniske systemer

Eksterne hændelser - for eksempel:

  • større ulykker, hvor hospitalet skal modtage mange svært tilskadekomne patienter

Actioncards og beredskabsplan 

Det kræver god forberedelse at håndtere både planlagte og uforudsete hændelser. Derfor er der udarbejdet actioncards og beredskabsplan, som ansatte skal handle efter. 

Du skal handle efter det actioncard, som er relevant for din funktion. Det er derfor vigtigt, at du kender dit actioncard og ved, hvor du finder det. 

Hvor finder du actioncards og beredskabsplan?

Intranettet

Når du befinder dig på hospitalet, har du adgang til hospitalets intranet. I øverste højre hjørne af intranettet sidder en knap, der hedder 'Alarm-info'. Klikker du her, finder du hospitalets actionscards, beredskabsplan og al øvrig alarm-info.


Actioncards for dit afsnit

Actioncards, der gælder for dit afsnit, ligger i trykt version på afsnittet. Tjek derfor, hvor DIT afsnit opbevarer dem. 
Redaktør