Hjælp til forskning og innovation

​Som forsker eller sundhedsfaglig ansat på et af Region Hovedstadens hospitaler, kan du finde hjælp til fx finansiering, databehandling, forhandling af forskningskontrakter og meget mere​.​ Her finder du link til regionens sider om forskning og innovation, hvor du kan finde vigtig info og støttetilbud.


Medico- og lægemiddelindus​trien, kommuner, o​​g videninstitutioner, ​som ønsker at samarbejde om udvikling og test af nye ​løsninger eller medicoudstyr, kan også ​finde relevant info​rmation her​. ​

Redaktør