​​​​​

Nøglepersoner i forskningen

​Find info om nøglepersoner i forskningen på Herlev og Gentofte Hospital.

​For​skningsrådet: 

​Koordinerende professorer:

  • Lone Skov og​ Christina Rostrup Kruuse

Ph.d.-koordinator

  • Anders Vinther 

Medarbejdere i Forskningsenheden: 

Forskningskonsulent Anne Groule
Skriv til Anne Goule​ - tlf. 38673001

Informationsspecialist Lejla Vugdalic
Skriv til Lejla Vugdalic - tlf. 38674017

Seniorforsker Anders Vinther
Skriv til Anders Vinther - tlf. 38682412 / 2680 8710


Redaktør