Forskningscentre, forskning på afdelingerne og netværk