Ph.d.-forsvar tirsdag den 2. september

Tirsdag den 2. september 2014 kl. 14 forsvarer David Peick Sonne sin ph.d.-afhandling: "On the role of gallbladder emptying and bile acids for postprandial GLP-1 secretion".
Redaktør