Læge og ph.d.-studerende Signe Foghsgaard fra Center for diabetesforskning har fået accepteret et abstract på det årlige møde i Diabetic Pregnancy Study Group som afholdes i Budapest, 2.-4. oktober 2014.

Abstractet omhandler forekomsten af non-alkoholisk leversygdom hos kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes.
Redaktør