Forskningsprojekt når i mål med inklusion af 105 kvinder og søger 10 raske kontrol kvinder

Forskningsprojekt når i mål med at undersøge 105 kvinder og søger nu 10 raske kvinder, som vil være med i forsøget som kontrolpersoner.

En forskningsgruppe på Center for diabetesforskning undersøger en gruppe kvinder med tidligere graviditetsbetinget diabetes (GDM) med henblik på at nedsætte deres risiko for at udvikle regelret diabetes senere i livet.

Efter 2 års forsøgsarbejde modtager vi den sidste deltager i GDM-projektet fredag d. 8. august. Det er således lykkedes at inkludere 105 kvinder, som inden for de seneste 10 år har haft en graviditet, der var kompliceret af graviditetsbetinget diabetes. Vi ved fra tidligere studier, at en sådan graviditet er forbundet med en 10 gange forhøjet risiko for senere at udvikle diabetes sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Projektdeltagerne skal følges i 5 år med en række forskellige undersøgelser i Center for Diabetesforskning, som skal hjælpe os med at afdække den tidlige udvikling af prædiabetes samt diabetes.

Vi skal bruge 10 raske forsøgspersoner, som skal indgå som kontroller til vores forsøgsdeltagere.

Så hvis du er interesseret og opfylder følgende kriterier, er du meget velkommen til at kontakte os.

  • rask kvinde ml. 30-45 år

  • seneste fødsel inden for 10 år

  • ingen diabetes i nærmeste familie

  • BMI > 25

Læs mere her.

Redaktør