Egyptiske sundhedseksperter besøgte Center for Diabetesforskning

En delegation af egyptere kom på besøg på Gentofte Hospital for at se, hvordan Center for Diabetesforskning kæder forskning og behandling af diabetespatienter sammen.

 
En gruppe embedsmænd fra det egyptiske sundhedsvæsen besøgte tirsdag den 9. december 2014 Center for Diabetesforskning. Her fortalte fem af centrets forskere, hvordan de implementerer deres forskningsresultater i den daglige behandling.

Tre af centrets ph.d.-studerende fremlagde deres projekter: Asger Lund talte om "Glucagon regulation and responses in diabetes", Signe Fogsgaard om “ Kvinder med tidligere gestationel diabetes (svangerskabsbetinget) har højere risiko for senere i livet at udvikle type 2 diabetes sammenlignet med baggrundsbefolkningen” og Ulrich Rohde om ”First report of cases treated with the EndoBarrier gastrointestinal liner in Denmark”.

Besøget på Center for Diabetesforskning indgik i en større rejse, som Novo Nordisk har arrangeret for de egyptiske sundhedsfolk. Det egyptiske sundhedsvæsen står med store udfordringer, når det gælder behandlingen af diabetes.

Centrets ledere, Tina Vilsbøll og Filip Krag Knop, fortalte de egyptiske sundhedsfolk om tilgangen til patienterne og behandlingen og gav dem et overblik over, hvad der skal til for at skabe en effektiv behandling af diabetes.

Egypterne blev vist rundt på centret i løbet af formiddagsbesøget.Der var stor interesse for Andreas Brøndens projekt “Effect of bile acid sequestration on postprandial GLP-1 secretion and glucose homeostasis”.Her fortæller Clarissa Brown om det igangværende projekt ”Lev let - uden diabetes”.

- De har kæmpestore problemer med diabetes i Egypten, og de ville gerne se på god forskning og god behandling, og hvordan vi kæder de to ting sammen, siger professor Tina Vilsbøll, der oplyser, at Novo Nordisk selv har opsøgt centret.

Hun forklarer, at centrets motto er ”patienten i forskning og forskning i patienten”.

- Vi laver forskning på vores patienter, og når vi så præsenterer den på kongresser, får vi mange input, som vi bruger til at forbedre vores behandling.Under et besøg i diabetesklinikken hilste gruppen på diabetessygeplejerskerne, Merete Glenner og Marie-Louise Faurholdt og hørte om den ambulante diabetes-behandling samt om det frugtbare samspil mellem ambulatorium og forskningscenter.

Redaktør