Diabetikeren: Målrettet insulin gør livet lettere

Overlæge og professor Jørgen Rungby fra Center for diabetesforskning på Gentofte Hospital udtaler sig om insulin-behandling til mennesker med type 1-diabetes.
Redaktør