Læge søges til 3-årig ph.d.-stilling i Center for Diabetesforskning

​Har du lyst til at arbejde med klinisk og humanfysiologisk forskning og blive en del af Region Hovedstadens Global Excellence center inden for diabetes, Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital?  

​Læge søges til 3-årig ph.d.-stilling i Center for Diabetesforskning, hvor vi udforsker mavetarmsystemets involvering i gluko-metaboliske processer i mennesker


En 36-måneders stilling som læge, klinisk assistent og ph.d.-studerende på et spændende klinisk forskningsprojekt om pancreasuafhængige gluko-metaboliske processer er ledig til besættelse per 1.oktober 2017 eller snarest derefter.  
 
Vi søger en selvstændig og dynamisk person med sans for systematik og lyst til at udfylde rollen som projekt- og forsøgsansvarlig i et klinisk ph.d.-projekt, der udføres i et tæt videnskabeligt og klinisk samarbejde mellem Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet samt de basale institutter på Panum og andre interessenter. Projektet har til formål, gennem flere mindre kliniske studier, at belyse, hvordan leveren fungerer hos patienter, der har fået fjernet pancreas kirurgisk (total pancreatectomi). Vi har stor klinisk såvel som forskningsmæssig erfaring med at arbejde med denne helt unikke patientgruppe, som kan give et sjældent indblik i ekstrapancreatisk fysiologi og farmakologi.
 
Arbejdsforhold  
Du vil som projektansvarlig få en central rolle i projektet, som har en stærk akademisk forankring i forskningsmiljøet omkring Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital. Du vil selvstændigt få ansvaret for gennemførelse af de kliniske eksperimenter og koordineringen af projektet. Desuden vil du få ansvaret for den kliniske vurdering af patienterne i samarbejde med dine vejledere og kirurgerne på Rigshospitalet. Du vil komme til at spille en nøglerolle i det akademiske arbejde vedrørende vurdering og fortolkning samt præsentation og publicering af data. Du vil komme til at indgå i et dygtigt og erfarent team bestående af professorer, læger, projektsygeplejersker og bioanalytikere, og du vil selvfølgelig modtage den nødvendige kliniske og akademiske vejledning og uddannelse.  
 
Det vil være en fordel, hvis du har klinisk erfaring (især inden for gastroenterologi/hepatologi og/eller diabetes), er vant til at arbejde selvstændigt og målrettet og har erfaring med kliniske forskningsprojekter og skriftligt akademisk arbejde. Men det vigtigste er, at du har lyst til at prøve kræfter med klinisk forskning og er klar til at udfylde rollen som engageret projektansvarlig og ph.d.-studerende.  
 
Center for Diabetesforskning  
Center for Diabetesforskning repræsenterer et af de stærkeste forskningsmiljøer inden for dansk klinisk diabetesforskning. Centret udgør et ungt, innovativt og internationalt respekteret forskerhold med et omfattende netværk af kliniske forskere. Således samarbejder Center for Diabetesforskning med flere udenlandske universiteter samt en række medicinalvirksomheder i bestræbelserne på at kortlægge patofysiologien ved fedme og diabetes og dermed identificere nye behandlings-targets. Vi arbejder desuden på at øge kendskabet til diabetes og sætter uddannelse af dygtige klinikere og forskere højt. Center for Diabetesforskning blev i 2014 udnævnt til Global Excellence center i Region Hovedstaden for en 5-årig periode.  
 
Løn og ansættelsesvilkår  
Du vil blive ansat på overenskomstmæssige vilkår i henhold til aftale med Region Hovedstaden. Stillingen er en fuldtidsstilling, som er vagtfri og som udgangspunkt uden planlagt weekendarbejde. Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset til 36 måneder.  
 
Ansøgning og ansøgningsfrist  
Send din ansøgning med relevante bilag inkl. CV på nedenstående link senest d. 7. august 2017 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt ultimo august / primo september 2017. Har du lyst til at høre mere om stillingen, så kontakt professor, overlæge, ph.d. og leder af Center for Diabetesforskning Filip Krag Knop på telefon (3968 4266) eller pr. e-mail (filip.knop@regionh.dk).  
 
 Redaktør