Forskningsårsstuderende søges til MAG1C-studiet

​Kunne du tænke dig at være med på et stort, randomiseret, klinisk lægemiddelforsøg hos patienter med type 1-diabetes?

Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen er gået sammen omkring et spændende lægemiddelforsøg, hvor vi undersøger effekten af exenatid (Byetta©) på blodsukkerreguleringen hos patienter med type 1-diabetes - og vi mangler en forskningsårsstuderende til at få det hele til at køre.

Vi er kommet rigtig godt fra start siden første patient blev inkluderet i januar i år, men står nu og har brug for en hjælpende hånd i det daglige projektarbejde på forskningsgangen på Steno Diabetes Center Copenhagen. Du vil komme til at indgå i et projektteam, som aktuelt består af læge og ph.d.-studerende Nicklas Järvelä Johansen samt en forskningssygeplejerske og en dedikeret og engageret vejledergruppe af post docs, overlæger og professorer.

Du kommer helt tæt på klinisk forskning og vil få erfaring med laboratoriearbejde, lære en masse om type 1-diabetes og behandlingen heraf samt stifte bekendtskab med GCP (Good Clinical Practice).

Dine arbejdsopgaver vil inkludere
  • Forberede og assistere ved forsøgsdage
  • Blodprøvetagning og organisering samt vedligeholdelse af biobank
  • Telefonopfølgning på patienter

Vi forventer, at du er organiseret, kan arbejde stringent efter detaljerede procedurer og samtidig er fleksibel og kan tænke hurtigt og kreativt i situationer med mange bolde i luften. Herudover lægger vi vægt på en genuin interesse i klinisk og eksperimentel diabetologi og nysgerrighed, samt at du er åben og udadvendt med godt humør og god energi. Du skal helst være sidst på kandidaten og jo mere klinisk erfaring, jo bedre. Du skal være lærevillig og klar på at yde en indsats i det daglige arbejde, da klinisk forskning kan være udfordrende. Du vil få mulighed for at spille en vigtig rolle i dette kliniske forskningsprojekt og dermed bidrage til udviklingen af behandlingen af type 1-diabetes. Du vil naturligvis blive medforfatter på de videnskabelige artikler, som studiet vil munde ud i - og få optimal mulighed for at positionere dig til en ph.d.-stilling.

Stillingen planlagt til 12 måneder og lønnen svarende til et skolarstipendium på 10.000 kr. pr. måned.

Skriv en ansøgning vedhæftet CV og karakterudskrift til
Nicklas Järvelä Johansen, læge og ph.d.-studerende på studiet, nicklas.jaervelae.johansen.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist 22. maj kl 12. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den efterfølgende uge.

Hvis du har lyst til at læse mere om studiet, så kig på denne artikel, der for nyligt kom i Dagens Medicin (kræver abonnement): http://dagensmedicin.dk/glp1-midler-kan-maaske-stabilisere-blodsukker-ved-type-1-diabetes/

Redaktør