Invitation til Dansk Endokrinologisk Selskabs 30. årsmøde i København

​Årsmødets videnskabelige del og kongresmiddagen afholdes på Hotel Bella Sky Copenhagen fra torsdag den 14. januar til lørdag den 16. januar 2016. ​
Sidste frist for tilmeldelse, indsendelse af abstracts og betaling er 1. december 2015.​

Sidste frist for indsendelse af årets artikel er 31. december 2015.​

(​Du skal bruge Explorer når du åbner invitationen​)


Redaktør