Om centeret

​Type 2 diabetes er en multifaktoriel sygdom, der ødelægger livet for millioner af individer. Behandlinger, der ikke kun forbedrer patienternes hyperglykæmi, men samtidig adresserer hele spektret af det type 2-diabetiske sygdomsbillede, er derfor af afgørende betydning. Vores hidtidige forskningsresultater har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanismer og nye behandlingsmetoder. 

​​​

Et ungt og innovativt forskningsmiljø 

Vores forskningsenhed repræsenterer et ungt og innovativt forskningsmiljø med et omfattende netværk af kliniske forskere. Dette giver os en infrastruktur med mulighed for patientnær forskning af høj kvalitet - spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser. 

Internationalt samarbejde

Vi samarbejder med flere europæiske og amerikanske universiteter samt en række medicinalvirksomheder i vores bestræbelser på at identificere sikre og omkostningseffektive behandlinger. 

Udbredelse og uddannelse

Endvidere arbejder vi på at øge kendskabet til type 2-diabetes og fokuserer på uddannelse af dygtige klinikere og forskere. Inden for de sidste år har fem læger fra vores enhed opnået lægevidenskabelige ph.d.-grader. 

Mål for fremtiden

I løbet af de næste 10 år ønsker vi gennem en række basale og kliniske studier, at kortlægge mavetarmkanalens rolle i den humane glukosemetabolisme og betydning for udviklingen af type 2-diabetes. Vores overordnede mål er at identificere og videreudvikle antidiabetiske behandlingsmodaliteter baseret på de beskrevne mekanismer. ​
Redaktør