Forsøg om sammenhængen mellem psoriasis og diabetes

​Har du lyst til at deltage i et lægevidenskabeligt projekt om sammenhængen mellem diabetes og psoriasis?

​Vi vil invitere dig til at deltage i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem psoriasis og diabetes. 

Projektet udføres på Center for Diabetesforskning, hvor vi har stor erfaring i forsøgsteknikker relateret til diabetes. Vi er en stor og meget aktiv forskningsafdeling, der i 2014 blev tildelt Region Hovedstadens Global Excellence pris for forskning i verdensklasse. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med forskningsenheden tilknyttet Hud - og allergiafdelingen, Gentofte Hospital, hvis forskning ligeledes er på højeste internationale niveau. 


Om projektet: Projektet består af en kort forberedende almindelig helbredsundersøgelse samt to forsøgsdage; den første af ca. 2 timers varighed og den anden af ca. 7 timers varighed.

forsøgsdag 1 vil du få sukkervand gennem et drop, og ved hjælp af blodprøver bestemmes det, hvor meget insulin du producerer. Du får målt din kropssammensætning af fedt og muskler ved en scanning, og dit fedtindhold i leveren måles ligeledes ved en ultralydsscanning. 

forsøgsdag 2 vil du få foretaget en grundig undersøgelse af dit fedt- og sukkerstofskifte. Du vil få sukkervand og insulin gennem et drop og ved hjælp af blodprøver bestemmes din krops følsomhed for insulin. Din energiomsætning vil blive målt via din udåndingsluft, og der vil blive taget 2 små vævsprøver af hhv. fedt- og muskelvæv. Vævsprøverne vil senere blive analyseret for komponenter af betydning for fedtog sukkerstofskiftet. 

Du kan medvirke i forsøget hvis du: 

  • Er mellem 18-75 år
  • Har BMI < 35 kg/m2
  • Har moderat til svær psoriasis
  • Ikke har været i behandling med medicin, der påvirker sukkerstofskiftet i de 4 uger, der leder op til forsøgsdagene (fx methotrexat, ciclosporin, retinoider eller biologiske behandlingsmidler)
  • Ikke har forhøjet blodsukker til daglig
  • Ikke har første eller andengradsslægtninge med diabetes (dvs. halvsøskende, onkel, moster, kusine/fætter, nevø/niece eller tættere familie)
  • Ikke lider af nyre- eller leversygdom
  • Ikke er gravid, ammer eller tager p-piller

Kunne du overveje at deltage i forsøget, eller ønsker du mere information om ovenstående, er du meget velkommen til at tage kontakt til undertegnede:

Stud.med. Nikolaj UIrik Friis
Tlf.: 2294 7374

Projektansvarlig overlæge, ph.d. Heidi Storgaard
Tlf.: 3867 3711


Undersøgelsen foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.
Transportudgifter dækkes og der gives ulempegodtgørelse på kr. 1.500,00.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (journalnummer H-16033772).Redaktør