Har du lyst til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt projekt om diabetes?

Vi er en forskningsgruppe fra Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital, som forsker i diabetes (sukkersyge) og overvægt. Vi arbejder bl.a. med hormoner, der udskilles fra tarmene, når vi spiser, deriblandt hormonet glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP). Vi vil spørge, om du har lyst til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan GIP påvirker appetitreguleringen, blodsukker og knoglesundhed?

For at deltage skal du:
  • Være mand og af kaukasisk herkomst
  • Være mellem 18 og 70 år
  • Have Body Mass Index (BMI) mellem 25 og 40 kg/m2
  • Have type 2 diabetes, med glykeret hæmoglobin (HbA1c) < 8,5 % (bliver målt ved screeningsbesøget).
  • Være i behandling med metformin og liraglutid (Victoza®) gennem mindst 3 måneder


Projektet består af ét screeningsbesøg á ca. 1 times varighed, hvor du vil få lavet en generel helbredsundersøgelse, samt to forsøgsdage á ca. 6 timers varighed (fra ca. kl. 8-14). Alle dage foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.


Aftenen inden forsøgsdagene giver vi dig et aftensmåltid, som du skal spise mellem kl. 18 og 20. Efter måltidet skal du faste til næste morgen. I starten af hver forsøgsdag får du lagt et drop hvorigennem du enten får det naturligt forekommende tarmhormon GIP eller saltvand (placebo). Du skal indtage et flydende måltid og med jævne mellemrum angive din sult/mæthedsfornemmelse på spørgeskemaer. Flere gange i løbet af dagen får du taget blodprøver fra et drop i din arm og målt størrelsen af din galdeblære ved hjælp af ultralydsscanning. Du vil også få målt din energiomsætning, mens du ligger stille i sengen.  I slutningen af forsøgsdagene får du et måltid pasta med kødsauce.

Ved gennemførelse af forsøgsdagene modtager du en ulempegodtgørelse på kr. 1.200,00 (skattepligtigt honorar).


Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (protokol nummer: H-16031728).


Redaktør