Vision og mission

Vision

At ernæringsbehandling bliver en anerkendt del af den samlede behandling af ernæringstruede patienter og borgere.

Mission
At dokumentere at ernæringsbehandling i kombination med anden behandling er essentiel i forhold til optimering af det samlede patientforløb.

Strategi for at nå vision og mission
  • undersøge og dokumentere sammenhængen mellem mad/ernæring/diætetisk vejledning og behandling, udvikling af sygdomme, livskvalitet, fysisk funktion, genindlæggelser m.m
  • formidle praksisnære løsninger indenfor ernæringsområdet som kan implementeres verden over


Redaktør