Vægttab hos patienter i hæmodialyse

Formål

Formålet med studiet er at kortlægge vægtudvikling hos patienter i hæmodialyse

Studiedesign

Studiet består af en retrospektiv del, hvor data indsamles fra journalen,

Metoder

Data der indsamles på alle patienter: Baseline – opstart af hæmodialyse (pt. der er opstartet fra august 2016 – december 2018): Køn, Alder, Diagnoser (diabetes, Gastrointestinale diagnoser), Højde, Tørvægt

Henvisning til klinisk diætist; Vægtudvikling; Væskerestriktion (ja/nej); Appetitvurdering; Blodprøver

Deltagere

Patienter i hæmodialyse

Tidsramme

August 2017 til maj 2021

Finansiering

Studiet er finansieret af Ernæringsenheden på Herlev-Gentofte Hospital.

Studieidentifikation

Godkendt som kvalitetsudviklingsprojekt ID: 20047161

Kontaktpersoner

Tina Munk Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Anne Wilkens Knudsen, Forskningsmedarbejder Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, RN, RD, MSc, PhD, Herlev-Gentofte Hospital (anne.wilkens.knudsen.01@regionh.dk)

Artikler

Ingen

Abstract:

DSKE 2021


Redaktør