​​​

Kom mæt hjem (KMH)

Effekt af ernæringsindsats efter udskrivelse af ældre patienter (Kom Mæt Hjem)
Varighed: 3 min.


Formål:

Formålet med studiet er at undersøge om en multimodal ernæringsintervention på ældre indlagte kan reducere antallet af genindlæggelser og indlæggelsesdage samt øge kostindtag, vægt, funktionsevne og livskvalitet.

Studiedesign:

Randomiseret kontrolleret interventionsstudie.

Metode:

200 indlagte patienter der er i ernæringsmæssig risiko eller som har behov for forbyggende ernæring rekrutteres fra Herlev hospital.

Intervention: Ved udskrivelse modtager interventionsgruppen vejledning ved klinisk diætist, hvor der bliver lavet en individuel ernæringsplan. Efter 4 og 30 dage udføres en telefonisk opfølgning ved en klinisk diætist. Videre bliver der udleveret en døgnmadpakke indeholdende mad og drikke til det første døgn efter udskrivelse, samt en goodiebag med smagsprøver på proteinrige mælkebaseredefødevarer. Hvis der skønnes behov for ernæringsstøtte fra kommunen, vil der blive sendt en klinisk korrespondancemeddelelse til kommunen.

Kontrolgruppen modtager standardbehandling

Tidsramme:

December 2017 – december 2020

Finansiering

Dette studie er en del af ELDORADO projektet 'Forebyggelse af underernæring og fremme af trivsel hos ældre i eget hjem ved optimering af madservice' støttet med bevilling (4105-00009B) fra Innovationsfonden.

Desuden støttes studiet af interne forskningsmidler fra Forskningsrådet samt af Mangfoldighedens Køkken, Herlev og Gentofte Hospital.

Samarbejdspartnere: 

Afdeling for Medicinske Sygdomme, Afdeling for Hjertesygdomme, Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme samt Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital

Arla Foods i form af proteinrige mælkebaserede fødevare til madpakken samt til goodiebag

Studieidentifikation:

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden: Anmeldt og accepteret: Protokol nr.: 16043127 – Ikke anmeldelses pligtigt.

Datatilsynet: journal no.: 2007-080, I-Suite nr. 05786

ClinicalTrials.gov database: study id: NCT0

3488329

Kontakt:

Tina Munk, Leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Artikler


Abstract

fra ESPEN 2020

Læs mere om abstractet her https://dske.dk/ESPEN/danske-bidrag-til-espen-2020.htmlRedaktør