Kollagen og valleproteins effekter på fedtfri masse, muskelstyrke og sårheling hos ældre patienter som får foretaget en elektiv knæ- eller hofteoperation

Formål

Formålet er at undersøge hvorvidt et tilskud af enten valleprotein eller kollagen kan bidrage til at bevare fedtfri masse i forbindelse med en hofte eller knæ-alloplastik.

Studiedesign

Der vil blive udført et randomiseret, kontrolleret enkeltblindet studie.

Metoder

Der vil være to interventionsgrupper, hvoraf den ene gruppe skal indtage 30 g kollagentilskud og den anden skal indtage 30 g valleproteintilskud dagligt. Tilskuddet skal opblandes i en kold drik efter eget valg to gange dagligt, således at deltagerne indtager 15 g morgen og aften i en periode på 30 dage. Tilskuddet bliver opstartet en uge før operationen og skal indtages til og med tre uger efter.

Under disse 30 dage bliver der foretaget 4 ugentlige hjemmebesøg, hvor deltagernes totale fedtfri masse, samt fedtfri masse i deres raske og opererede ben bliver målt via bioelektrisk impedans analyse. Sekundært bliver håndgrebsstyrke, ekstensionsstyrke, gangfunktion, evne til at rejse og sætte sig, livskvalitet, compliance, sårheling, rødme og infektionstegn, samt vurdering af tilskuddenes velsmag og konsistens monitoreret.

Deltagere

Forsøgsdeltagerne består af personer ≥ 65 år, som skal have foretaget en knæ- eller hoftealloplastik.

Tidsramme

Januar 2020 til maj 2021

Finansiering

Studiet er støttet af Københavns Universitets specialepulje.

Studieidentifikation

Projektet er godkendt af de Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden: H-19089905) og Videnscenter for Dataanmeldelser: P-2020-67.

Kontaktpersoner

  • Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)
  • Anne Marie Beck, seniorforsker, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, RD, MSc, PhD, Herlev-Gentofte Hospital anne.marie.beck@regionh.dk.

Artikler

Ingen.

Abstract

Abstract - Kollagen og valleproteins effekter.pdf

Redaktør