Ernæringsindtaget hos patienter med dysfagi

​Forskningsprojekt der undersøger dækningsgraden af energi- og protein før og efter optimering af dysfagikosten til patienter med dysfagi.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at undersøge dækningsgraden af energi- og protein før og efter optimering af dysfagikosten til patienter med dysfagi.

Studiedesign

Studiet er et interventionsstudie med en historisk kontrolgruppe.

Metoder

Studiet består af 3 dele:

Del 1. Klarlægning af, hvorvidt patienter med dysfagi ernæres sufficient på hospitalets nuværende gratinkost (> 75 % af estimeret energi- og proteinbehov) under indlæggelse på neurologisk afdeling, Herlev Gentofte Hospital og medicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital.

Del 2. Optimering af gratinkost og cremet kost til patienter med dysfagi. Optimeringen vil bestå i en optimering af den kulinariske og sensoriske kvalitet, idet maden vil blive tillavet fra bunden fremfor ved brug af færdigprodukter. Desuden vil optimeringen også bestå i øget variation samt produktion af en menu med cremet konsistens.

Del 3. At klarlægge, hvorvidt patienter ernæres sufficient efter implementering af den optimerede dysfagikost til patienter med dysfagi

Deltagere

Voksne patienter med dysfagi

Tidsramme

April 2018 til August 2021

Finansiering

Studiet er støttet via et samfinansieret forskningssemesterstipendium mellem Københavns Professionshøjskole og Herlev-Gentofte hospital.

Studieidentifikation

  • Godkendt af datatilsynet j.nr.: 2012-58-0004.
  • Lokale j.nr. under Region Hovedstadens paraplyanmeldelse: VD-2018-23, I-Suite nr.: 6209 .

Kontaktpersoner

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev og Gentofte Hospital. tina.munk@regionh.dk

Artikler

Ingen

Abstracts

  • Forskningens dag HGH, Dysfagiårsmøde, DSKE-årsmøde 2019, ESPEN 2020
    • "Optimeret dysfagidiæt forbedrer tilfredsheden hos plejepersonalet" Camilla Balle Bech, Tanja Bak Østergaard, Anne Wilkens Knudsen, Tina Munk
    • "An optimized texture modified diet improves energy and protein intake in hospitalized patients with dysphagia" Camilla Balle Bech, Tanja Bak Østergaard, Anne Wilkens Knudsen, Tina Munk

Læs mere her https://dske.dk/ESPEN/danske-bidrag-til-espen-2020.html


Redaktør