​​

Ernæringsmæssig karakteristik af patienter med COVID- 19

Forskningsprojekt der undersøger COVID-19 patienters ernæringsforløb under indlæggelsen.

Formål

Det primære formål for dette observationsstudie er at undersøge COVID-19 patienters ernæringsforløb under indlæggelsen 1. for at opnå viden til at bedre disse patienters ernæringsforløb i fremtiden, 2. for at se på sammenhænge mellem ernæringsforløb og outcome (indlæggelsestid, genindlæggelser indenfor 30 dage, mortalitet).

Studiedesign

Studiet er et retrospektivt studie.

Metoder

Der indsamles data fra Sundhedsplatformen (SP) samt fra patienten selv under indlæggelse og ved telefonisk opfølgning efter udskrivelse. Der er tale om følgende data: Identifikation og kontaktoplysninger; Aktionsdiagnose og co-morbiditeter; NRS 2002 (Nutritional Risk Score); Højde, vægt, BMI; Kostform/er; Indlagt på ITA, IMA eller andet; Laboratoriedata: Hæmatologi, Immunologi og inflammation, væske- og elektrolytter, sporstoffer og vitaminer, respirationsværdier; EWS (early warning score): puls, BT, respirationsfrekvens, temperatur, iltbehandling; Behovsdækning (Energi- og protein); indlæggelsestid, tid i respirator, genindlæggelser indenfor 30 dage, mortalitet; Ernæringsbegrænsende faktorer (Nutrition Impact Symptoms (NIS)).

Deltagere

Alle patienter indlagt med COVID-19, hvor der er tilknyttet diætist

Tidsramme

Maj 2020 til juni 2024

Finansiering

Studiet er støttet af Nutricia A/S forskningslegat uddelt af Danske Selskab for Klinisk Ernæring

Studieidentifikation

Godkendt som kvalitetsudviklingsprojekt ID: 20026438

Kontaktpersoner

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Anne Wilkens Knudsen, Forskningsmedarbejder Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, RN, RD, MSc, PhD, Herlev-Gentofte Hospital (anne.wilkens.knudsen.01@regionh.dk)

Artikler

Abstract: DSKE 2021

  1. "Nutritional status and nutrition impact symptoms (NIS) in patients with COVID-19"

Abstract


Redaktør