Effekten af geriatrisk intervention hos skrøbelige ældre patienter i adjuverende kemoterapi for tarmkræft (GERICO)

​Forskningsprojektet undersøger om skrøbelige, ældre patienter med tarmkræft har gavn af geriatrisk vurdering og intervention ved kemoterapi.

Formål

At undersøge, om skrøbelige, ældre patienter med tarmkræft, vil have gavn af geriatrisk vurdering og intervention før og under behandling med adjuverende kemoterapi eller 1. linje kemoterapi. Vi vil undersøge, om vi ved at optimere alle helbredsmæssige forhold, kan øge antallet patienter som gennemfører den planlagte 6 måneders varende adjuverende kemoterapi eller 1. linje kemoterapi.

Studiedesign

Randomiseret fase 2 studie

Metoder


Arm 1: Intervention
Geriatrisk vurdering og intervention på de identificerede helbredsmæssige problemstillinger, herunder ernæringsscreening og stillingtagen til behov for ernæringssupplement og henvisning til diætist

Standardbehandling med 6 måneders adjuverende kemoterapi eller 1. linje kemoterapi

Arm 2: Kontrol
Standardbehandling med 6 måneders adjuverende kemoterapi eller 1. linje kemoterapi

Deltagere

Alder ≥ 70 år

Har gennemgået primær operation for stadium III/ højrisiko stadium II tyktarmskræft eller endetarmskræft, eller har inoperabel eller metastatisk sygdom og skal påbegynde 1. linje kemoterapi

Skrøbelige i henhold til screeningsredskab G8 (≤14/17 points)

Performance status 0-2

Forventet levetid ≥ 3 måneder

Patienten opfylder ifølge onkologisk vurdering kliniske og parakliniske kriterier for at kunne tilbydes adjuverende kemoterapi

Tidsramme

Januar 2015 til december 2021.

Finansiering

Projektet er støttet af Knæk Cancer 2014.

Studieidentifikation

Godkendt af Videnskabsetisk komite: journal nr. H-7-2014-015 Og Datatilsynet nr. HEH-2014-112.

Kontaktpersoner

I forhold til ernæringsdelen: Tina Munk, Leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Artikler

  • The effect of geriatric intervention in frail elderly patients receiving chemotherapy for colorectal cancer: a randomized trial (GERICO).
    Lund, C. M., Vistisen, K. K., Dehlendorff, C., Rønholt, F., Johansen, J. S. & Nielsen, D. L., 28 jun. 2017, I: B M C Cancer. 17, 1, s. 448

Læs mere om artiklen her https://research.regionh.dk/da/persons/cecilia-margareta-lund(17f5f2b8-7e21-463c-8ac2-6d7947089595)/publications.html

Abstract

 


Redaktør