Identifikation af patienter i ernæringsrisiko

​Forskningsprojektet undersøger antallet af patienter der er i ernæringsmæssig risiko. 

Formål

Det primære formål er at afdække, hvor mange patienter der er i ernæringsmæssig risiko og hvor mange af disse der får dækket (> 75 %) deres energi- og proteinbehov på dag 4+. Derudover ønskes det at indsamle en række andre ernæringsrelevante informationer.

Studiedesign

Studiet er et punktprævalensstudie, der gennemføres på en specifik dag.

Metoder

Der vil blive udtrukket data fra Sundhedsplatformen (SP) på indlagte patienter på Herlev Hospital. De data der udtrækkes fra SP er følgende: Afdeling, indlæggelse dag, sum af primærscreening, sum af sekundær screening, forebyggende ernæringsterapi, vægt, BMI, kostform og aktionsdiagnose. De patienter, der ikke er screenet, vil blive screenet med NRS-2002 af hospitalets kliniske diætister. Alle patienter der er i ernæingsrisiko defineret som havende en total-score ≥ 3 eller være i forbyggende ernæringsterapi, vil få vurderet deres energi- og proteinbehov via skemaer fra NRS-2002, Region H. Derudover vil der blive optaget en kostanamnese for det seneste døgn, samt eventuel registrering af sonde- og parenteralernæring. Tre måneder efter dataindsamlingen vil der blive samlet supplerende data fra SP, mht. bl.a. genindlæggelser og mortalitet.

Deltagere

Alle voksne patienter der på den specifikke dag har været indlagt i 4 døgn eller mere. Undtaget er patienter på Palliationen; Barslende, ITA og Akut modtagelsen

Tidsramme

Kontinuerlig

Finansiering

Studiet er finansieret af Ernæringsenheden på Herlev-Gentofte Hospital.

Studieidentifikation

Godkendt som kvalitetsudviklingsprojekt ID-nummer 19000557

Kontaktpersoner

Tina Munk Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital.
tina.munk@regionh.dk

Anne Wilkens Knudsen, Forskningsmedarbejder Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, RN, RD, MSc, PhD, Herlev-Gentofte Hospital anne.wilkens.knudsen.01@regionh.dk

Artikler

Beck A, Knudsen AW, Østergaard T, Rasmussen HH, Munk T. Poor performance in nutrition risk screening may have serious consequences for hospitalized patients. Clin Nutr ESPEN 2021;41:365-370.

Læs mere her https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33487291/

Abstract

ESPEN 2020

  1. "Assessment of Nutritional Risk and Intake in Danish Hospitalized Patients" Anne Wilkens Knudsen, Anne Marie Beck, Tanja Østergaard, Henrik Højgaard Rasmussen, Tina Munk

Læs mere her https://dske.dk/ESPEN/danske-bidrag-til-espen-2020.html


Redaktør