Hofte Opernæring med proteindrik (HOP – PROJECT)

​Forskningsprojekter der undersøger gennemførligheden af de eksisterende guidelins og ESPEN anbefalinger om ONS til ældre patienter indlagt med hoftefraktur på afdeling for led og knoglesygdomme

Formål

Formålet med feasibility projektet er at undersøge gennemførligheden af de eksisterende guidelines og ESPEN anbefalinger om ONS til ældre patienter indlagt med hoftefraktur på ortopædkirurgisk afdeling.

Studiedesign

Projektet er et feasibility studie, der udføres som et prospektivt interventionsstudie med et single-group design. 

Metoder

Interventionen består af standardbehandling samt to serveringer af 125 ml Nutridrink Compact Protein per dag under indlæggelse på ortopædkirurgisk afdeling gældende fra første postoperative dag. De to daglige ernæringsdrikke gives henholdsvis som supplement til morgenmaden og som mellemmåltid til aftenkaffen. Der vil blive indsamlet følgende dat fra Sundhedsplatformen: Køn; Alder; Indlæggelse fra eget hjem, plejehjem eller andet ; Type fraktur og operation; Komorbiditetsscore; Kropsvægt og BMI; Ernæringsplan; CAS score (cumulated ambulation score); Længde på indlæggelse (LOS) ; Rehabiliteringsplan; Overlevelse inden for 30 dage; Genindlæggelser og årsag hertil inden for 30 dage; Tidlig mobilisering; Ernæringsstatus: NRS-2002 (overovernet score samt individuelle komponenter i scoren); Blodprøvesvar fra prøver taget under indlæggelse

Desuden vil der blive gennemført daglig kostregistrering af deltagerne under hele deres indlæggelse for at bestemme energi og proteinindtagelsen.

Deltagere

I studiet indgår 40 kirurgiske patienter (65+ år) indlagt på ortopædkirurgisk afdeling med en hoftefraktur og -en forventet indlæggelsestid ≥ 2 dage.

Tidsramme

Oktober 2019 til april 2021.

Finansiering

Studiet er støttet af Nutricia Research. Nutricia A/S har leveret studiedrikke.

Studieidentifikation

Godkendt som kvalitetsudviklingsprojekt ID: 19052453.

Kontaktpersoner

  • Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk).

  • Anne Marie Beck, seniorforsker, Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, RD, MSc, PhD, Herlev-Gentofte Hospital anne.marie.beck@regionh.dk.

Artikler

Protein intake in hospitalized older patients after hip fracture: Pilot feasibility study evaluating ESPEN guidelines for geriatrics

Frederiksen, A. K. S., Beck, A. M., Luiking, Y. C., Hofstede, J. M., Knudsen, A. W. & Munk, T., apr. 2022, I: Clinical Nutrition Open Science. 42, s. 148-159 12 s

Læs mere om artiklen her

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667268522000171

Abstract

ESPEN 2020

  1. "Protein intake in geriatric patients with hip-fracture: Feasibility study evaluating current ESPEN guidelines for geriatrics" A. K. S. Frederiksen, A. W. Knudsen, A. M. Beck, T. Munk

Læs mere om abstract her https://dske.dk/ESPEN/danske-bidrag-til-espen-2020.html
Redaktør