Ernæringsrelaterede faktorer hos borgere med KOL

Forskningsprojektet undersøger ernæringstilstand og tilstedeværelsen af ernæringsrelaterede faktorer hos de patienter der dukker op på den internationale lungedag på Herlev og Gentofte Hospital.

Formål

At undersøge ernæringstilstand og tilstedeværelsen af ernæringsrelaterede faktorer hos de patienter der dukker op på den internationale lungedag på Herlev og Gentofte Hospital.

Studiedesign

Tværsnitsstudie ved den internationale lungedag. Alle deltagerne underskriver informeret samtykke.

Metoder

Data indsamles ved interview af og måling af kropssammensætning samt lungefunktion hos deltagerne. Der indsamles følgende data: Vægt/uplanlagt vægttab; Lungefunktionsundersøgelse (via FEV1%); Kropssammensætning (vha. Bio-Impedans måling (BIA)); Nutrition Impact Symptoms (NIS) (via the Eating Symptoms Questionnaire (ESQ)); Risiko for vægttab (via Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ)); livskvalitet (via EQ-5D-3L).

Deltagere

Alle patienter der henvender sig ved den internationale Lungedag på Herlev og Gentofte Hospital, bliver spurgt om de ville være med og underskriver en samtykkeerklæring.

Tidsramme

Den internationale lungedag i 2018 og 2019.

Finansiering

Studiet er finansieret af Ernæringsenheden på Herlev-Gentofte Hospital.

Studieidentifikation

Godkendelse ikke nødvendig.

Kontaktpersoner

  • Tina Munk, Leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Artikler

Ingen

Abstract

ESPEN 2020

  • "Nutritional status in patients attending International Lung Day in a hospital setting". Cecilie Meldgaard Møller, Pia Sonne, Anne Wilkens Knudsen, Tina Munk

Læs mere om abstract her https://dske.dk/ESPEN/danske-bidrag-til-espen-2020.htmlRedaktør