Eldorado

​Udvikling og afprøvning af herlige ELDORADO måltider

Formål

At undersøge om en kulinarisk optimeret to-retters udbragt menu havde effekt på plejehjemsbeboeres helbredsrelaterede livskvalitet.

Studiedesign

Dobbeltblindet, klynge-randomiseret, kontrolleret interventionsstudie.

Metode

Tre forstudier dannede grundlag for udvikling af en to-retters interventionsmenu:
To pilotstudier omhandlede hhv. udvælgelsen af forretter/efterretter og hovedretter. Efterfølgende resulterede et studie med kokke fra Københavns Madhus i en interventionsmenu (som inkluderede et stimulerende nyt twist).

Intervention: En to-retters kulinarisk optimeret menu blev serveret i 12 uger.

Deltagere

Deltagerne skulle være over 65 år.
De måtte ikke modtage nogen form for speciel diæt, have fødevareallergi eller dysfagi.
Ud fra en samlet stikprøve på 94 plejehjemsbeboere blev 52 inkluderet fra et plejecenter med i alt otte afdelinger. 

Tidsramme

December 2015 – Februar 2019.

Finansiering

ELDORADO er støttet af Innovationsfonden Danmark (bevillingsnummer 4105-00009B).

Samarbejdspartnere

Frederiksberg kommune,
Københavns kommune,
Københavns Madhus,
Plejecenter Skovhuset, Hillerød,
MAD til hver DAG, Hillerød kommune.

Studieidentifikation

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden: Journal no.: H-17002835
Datatilsynet: journal no.: 2012-58-0004 (lokal journal. no.: HGH-2017-066)
ClinicalTrials.gov database: study id: NCT03133364

Kontaktpersoner

Signe Loftager Okkels, Ph.d.-studerende, Enheden for diætetik og klinisk ernæringsforskning,
Herlev and Gentofte Hospital (signe.loftager.okkels.01@regionh.dk)

Anne Marie Beck, seniorforsker, Enheden for diætetik og klinisk ernæringsforskning,
Herlev and Gentofte Hospital (anne.marie.beck@regionh.dk)

Ekstern hjemmeside

Læs mere om ELDORADO-projektet på www.eldorado.ku.dk

Artikler

 • An investigation of main meal preferences in nursing home residents
  Okkels, S. L., Dybdal, D., Beck, A. M., Bügel, S., Klausen, T. W. & Olsen, A., 23 apr. 2019, I : Journal of Sensory Studies. 34,
   
 • Investigations into culinary improved meals-on-wheels for nursing home residents
  Okkels, S. L., 5 mar. 2019, CURIS 2019 NEXS 100. 128 s.
   
 • Acceptance of texture-modified in-between-meals among old adults with dysphagia
  Okkels, S. L., Saxosen, M., Bügel, S., Olsen, A., Klausen, T. W. & Beck, A. M., jun. 2018, I : Clinical Nutrition ESPEN. 25, s. 126-132.
   
 • How to Obtain Forty Percent Less Environmental Impact by Healthy, Protein-Optimized Snacks for Older Adults
  Saxe, H., Okkels, S. L. & Jensen, J. D., 2017, I : International Journal of Environmental Research and Public Health. 14(12), 1514, 21 s., 29211041.


 

 


Redaktør