​​

Dehydrering hos ældre patienter

Forskningsprojektet validerer formel til den beregnede osmolaritet ud fra standardblodprøver, før den indføres som screeningsværktøj for dehydrering på ældre medicinske patienter. ​

Formål

  • At validere formel til den beregnede osmolaritet ud fra standardblodprøver, før den indføres som screeningsværktøj for dehydrering på ældre medicinske patienter.
  • At undersøge om hydreringstilstand målt via bioimpedans, In-body S10, stemmer overens med den direkte målte osmolalitet

Studiedesign

Tværsnitsstudie

Metoder

Der indsamles følgende data fra patienterne: Blodprøver med henblik på beregning af osmolaritet og måling af osmolalitet. En del af deltagerne får desuden lavet en måling af deres kropssammensætning ved hjælp af en bioimpedansmåler (BIA). Fra Sundhedsplatformen samles informationer om alder, højde. Vægt, BMI, indlæggelsesdiagnose, nyrefunktion, aktionsdiagnose dehydrering ja/nej?

Deltagere

100 patienter fra AMA (Akutmodtagelsen) (30 patienter til Bioimpedansmåling (BIA)) >65 år, visiteret til afdeling O.

Tidsramme

01. april 2019 til den 31. januar 2025.

Finansiering

Studiet er støttet via et samfinansieret forskningssemesterstipendium mellem Københavns Professionshøjskole og Herlev-Gentofte hospital.

Studieidentifikation

Studiet er godkendt af Videnscenter for Dataanmeldelser: VD-2019-140.

Kontaktpersoner

Tina Munk, leder af Enhed for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Ph.d., Postdoc., Herlev-Gentofte Hospital. (tina.munk@regionh.dk)

Artikler

Accuracy of the calculated serum osmolarity to screen for hyperosmolar dehydration in older hospitalised medical patients.

Munk, T., Bech, C. B., Klausen, T. W., Rønholt, F., Suetta, C. & Knudsen, A. W., jun. 2021, I: Clinical Nutrition ESPEN . 43, s. 415-419 5 s.

Læs mere om artiklen her: https://research.regionh.dk/da/publications/accuracy-of-the-calculated-serum-osmolarity-to-screen-for-hyperosmolar-dehydration-in-older-hospitalised-medical-patients(74d8870e-97a9-475f-a8fe-f135094e3b64).html

 

Narrative Review of Low-Intake Dehydration in Older Adults.

Beck, A. M., Seemer, J., Knudsen, A. W. & Munk, T., 9 sep. 2021, I: Nutrients. 13, 9, 3142.

Læs mere om artiklen her: https://research.regionh.dk/da/publications/narrative-review-of-lowintake-dehydration-in-older-adults(13ba08d1-4f24-4c10-a295-f0dfc13b70c1).html


Abstract

Redaktør