Job og uddannelse

​​Læs mere om afdelingens job- og uddannelsesmuligheder.

​​

Jo​b

Du kan finde alle ledig​e stillinger på Gentofte Hospital på vores fælles jobportal her.​​

Undervisningsfunktion

Hospitalet er et universitetshospital, og Radiologisk afdeling har undervisningspligt. Vi uddanner radiologer, radiografer, lægesekretærer og portører. Desuden kommer sygepleje-, bioanalytiker-, fysio- og ergoterapistuderende samt social- og sundhedsassistenter i praktik.

Radiografuddannelsen

Radiografen har ansvar for at udføre mange forskellige undersøgelser deriblandt almindelige røntgenundersøgelser (fx undersøgelser af knogler, hjerte, lunger, mave og tarm samt brystet). Disse undersøgelser udfører radiografen selvstændigt.

Radiografen udfører også CT- og MR- samt ultralyd skanninger. Disse specialundersøgelser samt nogle maveundersøgelser udføres ofte i tæt samarbejde med lægen (radiologen).

En vigtig del af radiografens arbejde er omsorg, pleje og ansvar for patienten under undersøgelserne.

Radiografer kan arbejde på sygehuse og røntgenklinikker. Radiografer kan også arbejde med stråleterapi- og dosisplanlægning og på nuklearmedicinske afdelinger.

Efter relevant videreuddannelse kan radiografer ansættes i specialfunktioner eller ledende stillinger på Billeddiagnostiske afdelinger samt som undervisere på professionshøjskoler.

Ansættelse i private firmaer med relation til sundhedsvæsenet er også muligt, blandt andet som konsulenter, produkt- og applikationsspecialister m.m.​

Du kan læse mere om uddannelsen på www.radiograf.nu​ her.​​​

Redaktør