Henvisning

Find information om henvisning af undersøgelser, billeder og svar samt ​MR-kontrolskema her.

​​

Generelt henvises til patientforløbsbeskrivelser på sundhed.dk​ under Diagnostisk radiologi og under Pakkeforløb.

 

 
Radiologisk afdeling modtager kun elektroniske henvisninger med tilhørende elektronisk svarafgivelse.

 

Drop in - eller med mødetidspunkt

Henvisning fremsendes via EDIFACT. Ønsker patienten at benytte Drop in - læs dette først.

 

Adresse og lokationsnumre

Lokationsnr. til EDI (REF02)
Gentofte Hospital  
Radiologisk afdeling
Kildegårdsvej 28​​​​
2900 Hellerup

Radiologi, Gentofte matriklen:
lok. nr. 5790002022999 og afd. kode: 151602.1

Radiologi, Herlev matriklen:
lok. nr. 5790000198894 og afd. kode: 151602.0

Krav ved udfyldelse af henvisning

Det er den henvisende læges ansvar at patienten er informeret om undersøgelsen og alle risici forbundet hermed og givet sit samtykke hertil (Bekendtgørelse 975 og regionale vejledninger) samt at henvisningen indeholder:

  • Patientens navn, CPR nummer samt postadresse og telefonnummer samt oplysning om eventuelle handicap, specielle behov som f.eks. tolk, kørsel m.v.
  • Ønsket undersøgelse, dato for ordination samt kortfattet fyldestgørende klinisk oplæg, der afspejler konsekvens af undersøgelsen (max 900 tegn), samt oplysning om tidligere relevante undersøgelser og/eller beskrivelse af billeder. I nogle tilfælde kan denne oplysning spare patienten for unødvendige undersøgelser. Informationen på henvisningen er afgørende for prioritering og valg af undersøgelsestype. Mangler de nødvendige oplysninger kan det medføre et forlænget patientforløb.
  • Kontaktoplysninger i form af ydernummer og direkte tlf. nummer på den henvisende læge
  • For fertile kvinder (mellem 12-55 år) oplyses om mulig graviditet.

MR- og CT- skanninger​
Forberedelse og brug af kontrast – se forløbsbeskrivelser for CT- og MR-skanninger.Kontrolskemaet udfyldes og vedhæftes henvisningen.
 

Akut henvisning​

Sådan henviser du til en akut røntgenundersøgelse på Røntgen (åbner ny side)

Radiologisk afdelings ansvar og opgaver

Visitation af henvisningen. Den rekvirerede undersøgelse kan, på foranledning af visiterende radiolog afvises, omvisiteres til anden undersøgelse eller omvisiteres til andet hospital.

Sende indkaldelsesbrev til patienten inden 8 hverdage. Indkaldelsesbrevet indeholder information om tidspunkt for undersøgelse, evt. patientforberedelse, undersøgelsen og henvisninger til yderligere information om ventetider m.m.
 

Svar på undersøgelse/beskrivelse og billeder

  • Elektronisk svarafgivelse er automatisk, men sker kun ved benyttelse af korrekt formular (REF02), normalt senest den 5. hverdag efter undersøgelsen
  • Alle billeder bliver gemt i vores database i minimum 5 år
  • Praktiserende læger og speciallæger kan rekvirere en DVD med kopi af billedmateriale.
  • Patienter kan købe en DVD med kopi af billedmateriale
  • ​Vi kan kontaktes på tlf.: 38 67 37 05 mandag-fredag kl. 08:00 - 15:00 / via sikker e-mail: RTGBOOK.Gentofte@regionh.dk
Redaktør