Hvem er vi?

Afdeling for Røntgen og Skanning ligger på både Herlev og Gentofte Hospital. Når du skal finde os på Gentofte Hospital, står der endnu blot 'Røntgen' på skiltene.

På Røntgen og Skanning har vi stor ekspertise i røntgenundersøgelser af lunger, knogler og led - også som drop in, uden tidsbestilling. Udover røntgen-, CT-, MR- og ultralydundersøgelser, foretager vi enkelte behandlinger og udtager vævsprøver.

På Røntgen og Skanning råder vi over moderne apparatur. Vi har 3 CT-skannere, 4 MR-skannere og 4 ultralyd-skannere samt 9 fastinstallerede og 3 mobile DR-apparaturer til digital røntgenfotografering af knogler og lunger samt enkelte gennemlysningsundersøgelser.

Undersøgelsesrum og apparatur er specielt konstrueret til de enkelte undersøgelsestyper, hvilket kan være forklaring på, at ventetiderne kan variere for de forskellige undersøgelser. 

Redaktør