PhD på Radiologisk Afdeling

​Er du interesseret i at komme i gang med et radiologisk ph.d.-projekt? En ph.d.-stilling ved Radiologisk Afdeling på Herlev og Gentofte Hospital et ideelt valg. Læs om de mange fordele her. 

Hvorfor skal du vælge Radiologisk Afdeling?

Radiologi er i rivende udvikling og mulighederne øges løbende. Vores produktion er
gennem flere år steget med mere end 10%, hvor CT-, MR- og UL-skanninger udgør en markant større del. Kan det gøres bedre? Udviklingen går så hurtigt, at de videnskabelige beviser for forandringerne/forbedringerne ikke altid kan følge med. Radiologisk A
fdeling har derfor brug for din hjælp. Er du interesseret i at komme i gang med et radiologisk ph.d.-projekt, så er afdelingen ideel, da forskningen prioriteres højt, og vi har et aktivt forskningsmiljø.

Råd og vejledning

Radiologisk Afdeling har lang erfaring med forskning og vejledning af ph.d.-studerende. Vi iværksætter årligt adskillige forskningsprojekter og deltager derudover i projekter med eksterne samarbejdspartnere, både på og uden for hospitalet. Vi kan derfor tilbyde dig råd og vejledning, allerede fra du får dine første ideer.

Bred vifte af spændende emner

Forskningsenheden ledes af afdelingens professor. Herudover består gruppen af vores forskningsradiograf, to MR-fysikere og professorsekretæren. Hertil kommer afdelingens ph.d.-studerende, læger, radiografer og sygeplejersker. Vi dækker en  bred vifte af områder indenfor radiologi, og du kan derfor frit vælge præcis det område, som har din interesse. Vores aktuelle projekter omhandler bl.a.  billeddiagnostik af cancer, reumatologiske sygdomme, kontraststoffer, urinvejssygdomme og cardiovaskulære sygdomme. Endvidere udfører vi også grundforskning indenfor karakteristik af diffusion med MR-skanning.

Hjælp og sparring i processen

Hospitalets finansieringskonsulent hjælper dig med gode råd om både finansiering af dit projekt og ansøgninger til relevante fonde. Vi hjælper dig også med  ansøgninger til eksempelvis Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité, Lægemiddelstyrelsen og forsøgsregistret Clinicaltrials.gov. Undervejs i projektet kan du derudover få hjælp til statistikopgaver og lignende hos vores statistikekspert.

Vores bibliotek, som du naturligvis frit kan benytte, dækker alle emner indenfor radiologi. Du kan også benytte dig af hospitalets Fagbibliotek, som udover råd og vejledning er behjælpelig med litteratursøgning og fremskaffelse af artikler.
Ph.d.erne på afdelingen sidder sammen i et fælles kontor, som giver rig mulighed for både faglig og praktisk sparring på tværs af projekter.

Du kan også deltage i hospitalets netværk for unge forskere, hvor bl.a. ph.d.-studerende mødes om emner af fælles faglig og uddannelsesmæssig interesse.

Erfaring med rekruttering af patienter

Du behøver ikke bekymre dig om, hvordan du får patienter til dit ph.d.-projekt. På Radiologisk Afdeling har vi god erfaring med rekruttering af patienter fra Herlev Hospital samt fra vores mange samarbejdspartnere på andre hospitaler og uddannelsesinstitutioner. Vi har kontakt med mange forskellige kliniske afdelinger, som kan rådgive dig undervejs i projektet. Du har også mulighed for at udføre dyreeksperimentelle studier.

Internationale muligheder

En ph.d.-stilling ved Radiologisk Afdeling giver mulighed for at opbygge et solidt fagligt netværk, nationalt såvel som internationalt. Afdelingen giver støtte til, at du kan deltage ved internationale kongresser, hvor du har fået accepteret et abstract eller en fremlæggelse af dit projekt.

Relevante kurser på Danmarks største ph.d.-skole

I dit ph.d.-forløb på Radiologisk Afdeling deltager du automatisk i en række gratis kurser, som er relevante for dit projekt. Kurserne foregår på ph.d.-skolen på Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor du kan sparre med andre ph.d.-studerende (læs mere på http://healthsciences.ku.dk/phd).
Du får naturligvis også mulighed for at deltage i afdelingens egne kurser.


Redaktør