Om Audiologisk afdeling, Gentofte Hospital

Audiologisk afdeling, Gentofte Hospital, varetager områderne børneaudiologi og specialområder såsom Cochlear Implant og BAHS. Audiologisk afdeling er del af Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet. 

Om afdelingen

Audiologisk afdeling på Gentofte Hospital diagnosticerer og behandler børn med hørenedsættelse og døvhed samt voksne indenfor specialområder som cochlear implant og benforankrede høresystemer (BAHS).

Børn

I udredningen af hørenedsættelse hos børn fra 0-18 år indgår undersøgelser så som rescreening af spædbørn, elektrofysiologiske målinger (ABR/ASSR), lægeundersøgelse, børneaudiometriske målinger og evt. genetisk udredning.

Behandlingen af høretabet består blandt andet af aftryk til ørepropper, tilpasning af høreapparater (HA), cochlear implant (CI) eller benforankret høresystem (BAHS) hos en audiologopæd. For en stor del af børnenes vedkommende indgår AVT (Auditiv Verbal Terapi) som en del af behandlingen udført af AVT-kvalificerede terapeuter. Børn og unge 6-18 år med CI tilbydes ét år med AVT. Børn 0- 5 år med dobbeltsidigt CI, HA eller BAHS og et høretab over 40dB tilbydes tre år med AVT. Du kan læse mere om det treårige AVT-forløb, herunder indhold og behandlingsfrekvens, på decibel.dk/AVT.

Børnene følges og testes regelmæssigt på klinikken. Behov og hyppighed vurderes individuelt.

Voksne

Udredningen af hørenedsættelse hos voksne, som ikke kan behandles med høreapparater, består af lægeundersøgelse, audiometriske målinger, elektrofysiologiske målinger, scanning og evt. samtale med en audiologopæd samt undersøgelse af balancefunktionen.

Voksne behandlet med CI eller BAHS følges regelmæssigt på klinikken. Ved behov for almindeligt høreapparat på modsatte øre, behandles dette ligeledes på Gentofte. Behov og hyppighed vurderes individuelt.

For yderligere information om behandling henvises til vores patientpjecer under punktet 'Undersøgelse og behandling'. 

Funktionsledelsen

Kontaktoplysninger til funktionsledelsen på Audiologisk klinik og Hørepædagogisk klinik.

Redaktør