Oftest stillede spørgsmål

Her kan du få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål til os. 

Vi får mange opkald hver dag, og der kan i spidsbelastningsperioder være kø på telefonen. Her kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål omkring ​besøg eller indlæggelse på afdelingen.

Se de mest stillede spørgsmål:


Hvordan melder jeg afbud?

Hvis du bliver nødt til at melde afbud til kontrol eller operation og indlæggelse, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan bruge din tid og derved glæde en anden patient. Hvordan foregår forløbet inden operationen?

Her får du kort beskrevet patientforløbet inden operationen.  

Når du møder første gang i vores klinik, vil du få en samtale med en læge og få optaget journal. Husk i den forbindelse af have de papirer med i udfyldt stand, som er blevet sendt til dig sammen med indkaldelsesbrevet. 

Hvis du og lægen i fællesskab beslutter, at du skal opereres, vil du blive tilbud en operationsdag, inden du går herfra. Det er derfor en god ide at have din kalender med. Du vil få udleveret relevant patientinformation. Du vil også få en samtale med en sygeplejerske og evt.  en narkoselæge. Herefter kan du gå hjem og komme igen fastende på operationsdagen. Selvom vi bestræber os på, at vores patientforløb er så korte og velfungerende som muligt, kan der være ventetid. Sørg derfor for at have læsestof eller musik med til ventetiden. 

OBS: I særlige tilfælde kan dit forløb se lidt anderledes ud, det kan afhænge af din lidelse. Hvad sker der på operationsdagen?

Når du skal opereres, er der to muligheder: Enten i dagkirurgisk eller i døgnkirurgisk regi. 

I dagkirurgisk regi skal du på operationsdagen møde i Operationsmodtagelsen, opgang 1, 1 sal. Vi forventer, at du bliver udskrevet samme dag. Hvis der er ændringer i det aftalte tidspunkt, vil du blive ringet op dagen før.  

I døgnkirurgisk regi indlægges du på Øre-næse-halskirurgisk sengeafsnit, opgang 3. 1 sal. Mødetidspunktet får du oplyst ved at ringe til sengeafsnittet telefon 38 67 38 22, efter klokken 19 dagen inden operationen.

Om du skal have den ene eller den anden type operation aftales med lægen, når du kommer til journalskrivning. Nogle operationer kan foretages både i dagkirurgisk regi og med indlæggelse, andre operationer kræver indlæggelse med overnatning. Selvom du er indlagt på døgnkirurgisk afsnit, kan der også være mulighed for at blive udskrevet samme dag - det afhænger af, hvordan du har det efter operationen. For begge typer operationer gælder det, at du skal faste fra kl. 24. Du må drikke vand og saft indtil to timer før mødetidspunktet.

Opstår der spørgsmål herudover, opfordrer vi dig til at læse de udleverede vejledninger, og giver de dig ikke svar, er du velkommen til at ringe på de anførte telefonnumre, der står i vejledningen. 
Hvordan foregår forløbet efter operationen?

Forløbet efter operationen er forskelligt alt efter hvilket indgreb, du har fået udført, men her kan du læse om nogle af de generelle forholdsregler. 

De fleste indgreb foregår under fuld bedøvelse. Du vågner efter bedøvelsen på opvågningsafsnittet. Nogle bliver udskrevet direkte fra opvågningsafsnittet, andre patienter bliver kørt tilbage til sengeafsnittet. 

Mange af vores patienter kommer hjem enten samme dag om aftenen eller næste formiddag. Det er vigtigt, at der er en voksen sammen med dig hjemme de første 24 timer efter operationen, og du må ikke selv køre bil når du har været bedøvet. 

Når du bliver udskrevet, vil du få at vide, om der er behov for ambulant opfølgning. Vi bestræber os på, at det er den læge, som har opereret dig som du møder igen.
Hvad kan og må jeg efter operationen?

Der er stor forskel på, hvordan mennesker har det efter en operation, og på hvor hurtigt man kommer sig. Det afhænger også meget af det indgreb, man har fået foretaget. Generelt skal du regne med, at kroppen er påvirket af bedøvelse og indgrebet, hvilket kan give smerter, og du kan føle sig mere træt i en periode.  

Når du aftaler med lægen, at du skal opereres, vil du få udleveret en patientinformation - heri står der, hvad du kan forvente efterfølgende, og hvilke forholdsregler du skal tage.Hvad hvis jeg bliver syg?

Her kan du se, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver forhindret i forbindelse med ambulant besøg eller indlæggelse på afdelingen. 

Hvis du bliver forhindret i at komme til ambulant besøg 

Hvis du ikke er i stand til at møde pga. sygdom eller på anden vis bliver forhindret, bedes du kontakte klinikken hurtigst muligt, så vi kan nå at give din tid til en anden patient. 

Hvis du bliver forhindret i at komme til operation

Hvis du ikke kan møde til indlæggelse på afdelingen grundet sygdom, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan gennemgå operationen på grund af en nyopstået lidelse, bedes du kontakte vores sengeafsnit.Hvor lang er ventetiden på behandling?

Hver måned opdaterer vi vores ventetider på Sundhedsstyrelsens patientinformation. Læs mere om ventetider på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan på denne side se, hvor lang tid du i gennemsnit skal vente på behandling på vores afdeling, og ligeledes sammenligne med andre afdelinger indenfor samme speciale.Hvor skal jeg henvende mig, hvis der opstår ændringer i min tilstand?

Inden du er sat første gang i afdelingen:

Du skal kontakte egen læge eller den læge, der har henvist dig til afdelingen.

Ved forværring i din lidelse, mens du venter på operation eller behandling:

Du kan kontakte vores klinik i hverdage mellem kl. 8-15 på tlf. 38 67 38 31.

Efter du er kommet hjem fra operation:

Du kan kontakte vores klinik i dagtiden mellem kl. 8-15 på tlf. 38 67 38 31.

Uden for ovenstående tidsrum kan du kontakt vores sengeafsnit på tlf. 38 67 38 22. Vi holder lukket i weekenden.

Efter du er afsluttet fra afdelingen:

Du kan kontakte egen læge eller den læge, der har henvist dig til afdelingen.Hvordan bliver jeg henvist?

Din egen læge, en speciallæge eller en sygehusafdeling sender en henvisning til vores afdeling. Henvisningen bliver herefter visiteret af en overlæge, hvorefter du bliver indkaldt til vores ambulatorium. 

Ifølge Serviceloven skal du have et brev med en ambulant tid indenfor otte dage fra henvisningen er sendt til os. Såfremt du ikke har hørt fra os indenfor de otte dage, er du velkommen til at kontakte vores klinikker: Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil se min journal?

​Når du har været i klinikken eller indlagt på hospital, kan du få adgang til din journal på sundhed.dk. 

På e-journal kan du se:

  • Oversigt over behandlingsforløb og kontakt med hospitalerne.
  • Diagnoser. 
  • Behandling – hvilke procedurer og aktiviteter der har været i forbindelse med behandling.
  • Udskrivningsbrev – notat der sendes til din egen læge med resume af indlæggelsen samt efterfølgende plan.​
  • Fortløbende notater  som lægerne fører over undersøgelser og behandling.

Du kan først se dine journaldata 14 dage efter, du er kommet hjem fra skadestue eller fra en indlæggelse. De 14 dage skal sikre, at lægerne har tid til at informere personligt om eventuelt kritisk indhold, der skrives i journalen. De 14 dages forsinkelse er standardprocedure. 

Man kan kun se oplysninger om behandlinger, som har fundet sted på et af regionens hospitaler fra 1. oktober 2008 og frem. Det skyldes, at e-journal blev taget i brug på hospitalerne fra denne dato. Det betyder, at der i starten ikke vil være ret mange oplysninger for de fleste borgere. 

Hvis du har spørgsmål til indholdet i ens journal, kan du henvende sig til den hospitalsafdeling, hvor du bliver behandlet eller netop har afsluttet behandling eller til patientvejlederen på hospitalet. 

Hvis du har spørgsmål til hvordan e-journal bruges, henviser vi til information og brugervejledning om e-journal på www.sundhed.dk.Kan jeg få en sms?

Afdelingen er en del af Nem-sms ordningen, hvor du kan få en sms som reminder til din tid i klinikken.  

Læs mere om Nem-sms og hvordan du tilmelder dig på Region Hoveds​tadens side her​.  ​Må jeg flyve hvis jeg har hul i trommehinden?

Ja, det må du gerne, med mindre din ørelæge har oplyst dig om andet.

Husk at undersøge dine forsikringsaftaler.  ​
Må jeg tage min medicin?

Det kommer an på hvilken type medicin,​ du tager. 

Den meste slags medicin må du gerne tage om morgenen inden operationen, men det bliver du oplyst om, når du taler med lægen ved den ambulante kontrol. Blodfortyndende medicin som f.eks. Marevan kræver generelt fire dages pause inden operative indgreb.Redaktør