Oftest stillede spørgsmål

​Nedenfor kan du se nogle af de mest stillede spørgsmål til os. 

Vi får mange opkald hver dag, og der kan i spidsbelastningsperioder være kø på telefonen. Herunder kan du få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål omkring ​besøg eller indlæggelse på afdelingen.

Se de mest stillede spørgsmål her:

Sådan melder du afbud

Hvis du bliver nødt til at melde afbud til ambulant kontrol eller operation og indlæggelse, bedes du kontakte os hurtigst muligt, så vi kan bruge din tid og derved glæde en anden patient. 

Du kan kontakte ambulatoriet på telefon 38 67 38 31 eller på e.ambulatorie.postkasse@regionh.dk. 

Du kan kontakte sengeafsnittet på telefon 38 67 38 22 eller 38 67 38 23.

Bedøvelse


Forløbet efter operationen

Forløbet efter operationen er forskelligt alt efter hvilket indgreb, du har fået udført, men nedenfor kan du se nogle af de generelle forholdsregler. 
De fleste indgreb foregår under fuld bedøvelse. Du vågner efter bedøvelsen på opvågningsafsnittet. Nogle bliver udskrevet direkte fra opvågningsafsnittet, andre patienter bliver kørt tilbage til sengeafsnittet. 

Mange af vores patienter kommer hjem enten samme dag om aftenen eller næste formiddag. Det er vigtigt, at der er en voksen sammen med dig hjemme de første 24 timer efter operationen, og du må ikke selv køre bil når du har været bedøvet. 

Hvis der er behov for ambulant opfølgning, får du ved udskrivelsen denne. Vi bestræber os på, at det er den læge som har opereret dig som du møder igen.

Forløbet inden operationen

Nedenfor får du kort beskrevet patientforløbet inden operationen.  
Når du møder første gang i vores ambulatorium, vil du få en samtale med en læge og få optaget journal. Husk i den forbindelse af have de papirer med i udfyldt stand, som er blevet sendt til dig sammen med indkaldelsesbrevet. 

Hvis du og lægen i fællesskab beslutter, at du skal opereres, vil du blive tilbud en operationsdag, inden du går herfra. Det er derfor en god ide at have din kalender med. Du vil få udleveret relevant patientinformation. Du vil også få en samtale med en sygeplejerske og evt.  en narkoselæge. Herefter kan du gå hjem og komme igen fastende på operationsdagen. Selvom vi bestræber os på, at vores patientforløb er så korte og velfungerende som muligt, kan der være ventetid. Sørg derfor for at have læsestof eller musik med til ventetiden. 

OBS: I særlige tilfælde kan dit forløb se lidt anderledes ud, det kan afhænge af din lidelse. 


Forløbet på operationsdagen

Når du skal opereres, er der 2 muligheder: 

Enten i dagkirurgisk eller i døgnkirurgisk regi. 
I dagkirurgisk regi skal du på operationsdagen møde i Operationsmodtagelsen, opgang 0, 1 sal. Vi forventer, at du bliver udskrevet samme dag. Hvis der er ændringer i det aftalte tidspunkt, vil du blive ringet op dagen før.  

I døgnkirurgisk regi indlægges du  på Øre-næse-halskirurgisk sengeafsnit, opgang 3. 1 sal. Mødetidspunktet får du oplyst ved at ringe til sengeafsnittet telefon 38 67 38 22, efter klokken 19 dagen inden operationen.

Om du skal have den ene eller den anden type operation aftales med lægen, når du kommer til journalskrivning. Nogle operationer kan foretages både i dagkirurgisk regi og med indlæggelse, andre operationer kræver indlæggelse med overnatning. Selvom du er indlagt på døgnkirurgisk afsnit, kan der også være mulighed for at blive udskrevet samme dag - det afhænger af, hvordan du har det efter operationen. For begge typer operationer gælder det, at du skal faste fra klokken 24. Du må drikke vand og saft indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Opstår der spørgsmål herudover, opfordrer vi dig til at læse de udleverede vejledninger, og giver de dig ikke svar, er du velkommen til at ringe på de anførte telefonnumre, der står i vejledningen. 

Frit sygehusvalg

Nedenfor kan du se Region Hovedstadens information vedrørende frit og udvidet sygehusvalg.

Hvad kan og må jeg efter operationen

Der er stor forskel på, hvordan mennesker har det efter en operation, og på hvor hurtigt man kommer sig. Det afhænger også meget af det indgreb, man har fået foretaget. Generelt skal du regne med, at kroppen er påvirket af bedøvelse og indgrebet, hvilket kan give smerter, og du kan føle sig mere træt i en periode.  

Når du aftaler med lægen, at du skal opereres, vil du få udleveret en patientinformation - heri står der, hvad du kan forvente efterfølgende, og hvilke forholdsregler du skal tage.

Hvis du bliver syg

Her kan du se, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver forhindret i forbindelse med ambulant besøg eller indlæggelse på afdelingen. 
Hvis du bliver forhindret i at komme til ambulant besøg. 

Hvis du ikke er i stand til at møde pga. sygdom, bedes du kontakte ambulatoriet hurtigst muligt på telefon 38 67 38 22 eller sende os en mail på e.ambulatorie.postkasse@regionh.dk, så vi kan nå at give din tid til en anden patient. Hvis du bliver forhindret i forbindelse med/inden din indlæggelse 

Hvis du ikke kan møde til indlæggelse på afdelingen grundet sygdom, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan gennemgå operationen på grund af en nyopstået lidelse, bedes du kontakte vores sengeafsnit på tlf. 38 67 38 22.

Hvor lang er ventetiden på behandling

Hver måned opdaterer vi vores ventetider på Sundhedsstyrelsens patientinformation. Læs mere her.

Du kan på denne side se, hvor lang tid du i gennemsnit skal vente på behandling på vores afdeling, og ligeledes sammenligne med andre afdelinger indenfor samme speciale.


Hvor skal jeg henvende mig hvis der opstår ændringer i min tilstand

Inden du er set første gang i afdelingen:
Du skal kontakte egen læge eller den læge, der har henvist dig til afdelingen
  
Ved forværring i din lidelse, mens du venter på operation eller behandling:
Du skal kontakte vores ambulatorium i hverdage mellem kl. 8-15 på tlf. 38 67 38 31.

Efter du er kommet hjem fra operation:
Du skal kontakte vores ambulatorium i dagtiden mellem kl. 8-15 på tlf. 38 67 38 31.
Uden for ovenstående tidsrum kan du kontakt vores sengeafsnit på tlf. 38 67 38 22. Vi holder lukket i weekenden.

Efter du er afsluttet fra afdelingen/ambulatoriet:
Du skal kontakte egen læge eller den læge der har henvist dig til afdelingen

Hvordan bliver jeg henvist

Din egen læge, en speciallæge eller en sygehusafdeling sender en henvisning til vores afdeling. Henvisningen bliver herefter visiteret af en overlæge, hvorefter du bliver indkaldt til vores ambulatorium. 

Ifølge Serviceloven skal du have et brev med en ambulant tid indenfor 8 dage fra henvisningen er sendt til os. Såfremt du ikke har hørt fra os indenfor de 8 dage, er du velkommen til at kontakte vores ambulatorium: 

Telefon: 38 67 38 31 ​
Når du har været i ambulatoriet eller indlagt på hospital kan du få adgang til din journal på sundhed.dk. 

På e-journal kan du se:

  • Oversigt - over behandlingsforløb og kontakt med hospitalerne
  • Diagnoser 
  • Behandling – hvilke procedurer og aktiviteter der har været i forbindelse med behandling
  • Udskrivningsbrev – notat der sendes til din egen læge med resume af indlæggelsen samt efterfølgende plan​
  • Fortløbende notater  som lægerne fører over undersøgelser og behandling.

Du kan først se dine journaldata 14 dage efter, du er kommet hjem fra skadestue eller fra en indlæggelse. De 14 dage skal sikre, at lægerne har tid til at informere personligt om eventuelt kritisk indhold, der skrives i journalen. De 14 dages forsinkelse er standardprocedure. 

Man kan kun se oplysninger om behandlinger, som har fundet sted på et af regionens hospitaler fra 1. oktober 2008 og frem. Det skyldes, at e-journal blev taget i brug på hospitalerne fra denne dato. Det betyder, at der i starten ikke vil være ret mange oplysninger for de fleste borgere. 

Hvis du har spørgsmål til indholdet i ens journal, kan du henvende sig til den hospitalsafdeling, hvor du bliver behandlet eller netop har afsluttet behandling eller til patientvejlederen på hospitalet. 

Hvis du har spørgsmål til hvordan e-journal bruges, henviser vi til information og brugervejledning om e-journal på sundhed.dk. Læs mere her.

Kan jeg få en sms

Afdelingen er en del af Nem-sms ordningen, hvor du kan få en sms som reminder til din tid i ambulatoriet.  


Må jeg flyve hvis jeg har hul i trommehinden

Ja, det må du gerne med mindre din ørelæge har oplyst dig om andet.
Husk at undersøge dine forsikringsaftaler.  ​

Må jeg tage min medicin

Det kommer an på hvilken type medicin,​ du tager. 
Den meste slags medicin må du gerne tage om morgenen inden operationen, men det bliver du oplyst om, når du taler med lægen ved den ambulante kontrol. Blodfortyndende medicin som f.eks. Marevan kræver generelt 4 dages pause inden operative indgreb.

Redaktør