​​​​​​​​​​​​​

For praktiserende læger

​Information til praksissektoren

Link til Region Hovedstadens hjemmeside for laboratoriebetjening af praksissektoren.

Holdbarhed for prøver taget i Praksissektoren

Vejledning i holdbarhed for analyser, der udføres på Herlev og Gentofte Hospital.

Ved behov for sammedagstider til prøvetagning:

Ved akut behov for ambulant sammedagsprøvetagning, tages kontakt til hotline. Det er ikke muligt for patienten selv at bestille en akut samm​edagstid.


Rekvisition af prøvetagning i eget hjem​

Rekvisition af prøvetagning i eget hjem sker via WebReq. I forbindelse med angivelse af borgerens opholdsadresse tilbydes de ledige datoer, der er til rådighed på den relevante kørselsrute. Man kan derfor i dialog med borgeren umiddelbart planlægge datoen for prøvetagningen. For borgere bosat på plejehjem foretages prøvetagning på faste dage og første ledige tid ses umiddelbart. Indikationen for anvendelse af mobillab er at prøvetagning i hjemmet er forbeholdt borgere som ellers skulle have rekvireret liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet/filialen/læge med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG.​

Arbejdsgangen er:

  • Rekvisitionen skal være foretaget senest kl. 12, to hverdage før ønsket prøvetagning.
  • Der kan bestilles 180 dage frem i tiden.
  • Når der ønskes EKG i tillæg til blodprøvetagning skal der rekvireres 2 tider til Mobillab.
  • Hvis en ønsket prøvetagningsdato ikke fremkommer under "Prøvetagningstid", er det, fordi der ikke er flere ledige pladser til den pågældende dag.
  • Rekvirenten oplyser borgeren om prøvetagningsdatoen.

Der er udarbejdet en Quick-guide til bestilling af Mobillab, der kan ses her: 

Quick-guide til bestilling af Mobillab

Spørgsmål vedrørende bestilling af Mobillab i MIDT kan rettes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital på telefon: 38 67 31 21, alle hverdage kl. 8.00 – 14.30.

Redaktør