For praktiserende læger

​Information til praksissektoren

Link til Region Hovedstadens hjemmeside for laboratoriebetjening af praksissektoren.

Holdbarhed for prøver taget i Praksissektoren

Vejledning i holdbarhed for analyser, der udføres på Herlev og Gentofte Hospital.

Ved behov for sammedagstider til prøvetagning:

Ved akut behov for ambulant sammedags prøvetagning, tages kontakt til hotline. Det er ikke muligt for patienten selv at bestille en akut sammedagstid.

Rekvisition af prøvetagning i eget hjem

D. 1/9-2021 overtager Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, planlægningsfunktionen for blodprøvetagning på borgere i eget hjem / plejehjem (Mobillab) for område MIDT. Samtidig indføres et nyt rekvisitionssystem til Mobillab og samme system, der allerede med succes anvendes i område NORD.

Rekvisition vil foregå via WebReq, hvor man i forbindelse med angivelse af borgerens opholdsadresse, vil få tilbudt de ledige datoer, der er til rådighed på den relevante kørselsrute. Man kan derfor i dialog med borgeren umiddelbart planlægge datoen for prøvetagningen. For borgere bosat på plejehjem foretages prøvetagning på faste dage og første ledige tid ses umiddelbart. Baseret på erfaringer fra NORD, forventes WebReq løsningen at lette planlægning af behandlingsforløb og opfølgning samt eliminere utilsigtede hændelser relateret til uforudset øget ventetid på prøvetagning. Der vil fortsat være det samme antal prøvetagninger tilgængelige som med det nuværende system. Ligeledes vil indikationen for anvendelse af mobillab være uændret sv.t. at prøvetagning i hjemmet er forbeholdt borgere som ellers skulle have rekvireret liggende transport eller transport med ledsagelse af en sundhedsfaglig person til hospitalet/filialen/læge med det ene formål at få taget en blodprøve eller et EKG.

Arbejdsgangen er:

  • Rekvisitionen skal være foretaget senest kl. 12, to hverdage før ønsket prøvetagning.
  • Der kan bestilles 180 dage frem i tiden.
  • Når der ønskes EKG i tillæg til blodprøvetagning skal der rekvireres 2 tider til Mobillab.
  • Hvis en ønsket prøvetagningsdato ikke fremkommer under "Prøvetagningstid", er det, fordi der ikke er flere ledige pladser til den pågældende dag.
  • Rekvirenten oplyser borgeren om prøvetagningsdatoen.

Der er udarbejdet en Quick-guide til bestilling af Mobillab, der kan ses her: 

Quick-guide til bestilling af Mobillab

Spørgsmål vedrørende bestilling af Mobillab i MIDT kan rettes til Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital på telefon: 38 67 31 21, alle hverdage kl. 7.30 – 15.00.

I forbindelse med overgangen vil eksisterende Mobillab prøvetagninger booket til prøvetagning i 2021 og 2022 blive overført til den nye WebReq-baserede løsning, og disse borgere vil blive ringet op inden besøget. For øvrige få rekvisitioner (2023 og frem) kontaktes rekvirenten med henblik på genbestilling tættere på prøvetagningsdatoen.

I en overgangsperiode vil Klinisk Biokemisk Afdeling ringe til borgeren og informere om prøvetagningen, såfremt der er angivet telefonnummer til borgeren i rekvisitionen af Mobillab.


 

Redaktør