Ændringer og nyheder

Her findes information af faglig karakter henvendt til sundhedsfaglige​.

Ændringer og nyheder

efter 01.04.2015

2015

Pr. 09.03.2015 Ændring af analysested for Insulinlignedne vækstfaktor 1

2014

Pr. 30.10.2014 Ændring i analysemetode for P-17-Hydroxyprogesteron

Pr. 01.07.2014 Analysering af tobramycin
Tobramycin udføres af Klinisk Biokemisk Afdeling.

Pr. 16.06.2014 Ændring i analysemetode for P-Cortisol
Ændringen medfører, at ved den nye analysemetode  ligger resultaterne, der er større end 127 nmol/L ca. 40% højere end ved den tidligere analysemetode. Dette gøres dels for at reducere variationen på målingerne, idet den nye metode har væsentligt mindre variation end den hidtidige og dels for at harmonisere analysen med analysemetoderne på de øvrige laboratorier i Region Hovedstaden, så niveauerne bedre stemmer overens med disse.
Referenceintervallet vil ikke blive ændret.

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 1. reservelæge Young Bae Hansen, Klinisk Biokemisk Afsnit, Diagnostisk Afdeling, Glostrup Hospital

06.01.2014 Polyneuropatiprofil
De neurologer fra Herlev Hospital, der udfører neurologisk tilsyn på patienter på Gentofte Hospital, har ønsket at få mulighed for at rekvirere en polyneuropatiprofil på de patienter, de tilser, hvilket også vil lette rekvisitionsarbejdet for personalet på gentofteafdelingen.
Derfor er profilen tilføjet til de kliniske afdelingerne profiler.​

06.01.2014 Complement C1-esteraseinhibitor (aktiv)
Fra uge 2 udføres denne analyse af Klinisk Biokemisk afdeling. Analysen udføres en gang ugentligt.

2013

11.10.2013 Chrom og Cobolt
Fra den 11-10-2013 sender Klinisk Biokemisk afdeling Gentofte Hospital blodprøver, hvorpå der ønskes udført Chrom og Cobolt-analyser, til Klinisk Biokemisk afdeling Bispebjerg Hospital i stedet for til et svensk laboratorium. Disse analyser er på Bispebjerg blevet akkrediteret og ved sammenligning med resultater fra det finske laboratorie er der fundet god overensstemmelse.Redaktør