​​​

Kvalitet

Læs om afdelingens kvalitetshåndbog og akkreditering her.


Kvalitetssikring​
​Afdelingen blev i 2004 akkrediteret efter DS/EN ISO 15189 "Medicinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetence"​.

I januar 2013 blev afdeling også akkrediteret efter DS/EN ISO "Nærpatientundersøgelse (POCT) - Krav til kvalitet og kompetence".​​

Gældende kvalitetshåndbog kan ses her:

Akkrediteringsbeviser kan ses her: 
Redaktør