​​​​​​

Kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling

​Kontaktoplysninger til Klinisk Biokemisk Afdeling, Gentofte Hospital.

Kontakt en enhed


For borgere og patienter

Vær opmærksom på at vi udelukkende oplyser svar på prøver til sundhedsfagligt personale. Du bedes derfor kontakte den prøvetagende læge eller afdeling for information vedr. bestilte prøver og prøvesvar. Bemærk at du kan tilgå prøvesvar på sundhed.dk ved brug af NemID.


Skriv til os

Klinisk Biokemisk Afdeling
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 1
2900 Hellerup   

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter


For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til os via: 

Hvis du er i tvivl om, hvilken løsning du kan anvende, skal du kontakte din IT-afdeling. 


Redaktør