Kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
Opgang 0
2900 Hellerup   

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som for eksempel dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse.

For borgere og patienter

Vær opmærksom på at vi udelukkende oplyser svar på prøver til sundhedsfagligt personale. Privatpersoner bedes kontakte den prøvetagende læge eller afdeling, for information.

For virksomheder og myndigheder

Virksomheder og myndigheder kan skrive sikkert til os via: 

Hvis du er i tvivl om, hvilken løsning du kan anvende, skal du kontakte din IT-afdeling. Redaktør