Karkirurgisk visitation og henvisninger

​Kontaktoplysninger til Karkirurgisk visitation og henvisninger

Karkirurgisk visitation og henvisninger
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
Opgang 7, 1.sal tv
2900 Hellerup


Telefon: 38 67 74 53
Telefontid: Hverdage mellem kl. 8.00-15.00

Redaktør