Valg og bestilling af utensilier for praksis planområde NORD

​Her kan du finde en oversigt over utensilier og bestillingsblanket til mikrobiologisk prøvetagning.

Alle bestillinger skal foregå manuelt via bestillingsseddel på denne side, den finder du i højre side af skærmen. Det er i øjeblikket ikke muligt at bestille elektronisk.


Bestillingssedlen findes som Word-fil eller pdf til højre på siden, udfyld og send den i mail til:  hih-internforsyning.nordsjaellands-hospital@regionh.dk


Såfremt jeres praksis hører til planområde Nord skal I henvende jer til Hillerød Centraldepot for bestilling af utensilier.

Manuel bestilling af  prøvetagnings utensilier

Praktiserende læger og speciallæger kan rekvirere utensilier til prøvetagning hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.


Utensilierne må kun anvendes til prøver, der analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Bestilling foregår via bestillingsblanketten, som kan udskrives her fra siden. Den udfyldes med tydelig navn, adresse og ydernummer.

Alternativt kan bestillingssedlen udfyldes og sendes på fax nr. 48 29 30 88 eller pr. brev. 

Optageområder for praksislæger Region Hovedstaden

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital dækker planområderne NORD og MIDT.

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital, betjener nedenstående fra primærsektoren ved bestilling af utensilier. 

Allerød Kommune

Fredensborg Kommune

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Hørsholm Kommune

Frederikssund Kommune

Halsnæs Kommune

Gribskov Kommune

Planområde MIDT

Såfremt I hører til planområde MIDT skal I henvende jer til Kliniks Mikrobiologisk afdeling Herlev Hospital. For bestilling af følg link Utensilie bestilling MIDTUtensilier NORD

Hospitalsafdelinger​​

Hospitalsafdelingen kan rekvirere utensilier og evt. rekvisitionssedler fra hospitalernes centraldepoter, via SAP, bortset fra enkelte artikler, der rekvireres direkte fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. ​

 


Redaktør