Valg og bestilling af utensilier for praksis planområde MIDT

​Her kan du finde en oversigt over utensilier og bestillingsblanket til mikrobiologisk prøvetagning.

Alle bestillinger skal foregå manuelt via bestillingsseddel på denne side, som du finder i højre side af skærmen. Det er i øjeblikket ikke muligt at bestille elektronisk. Vær opmærksom på at der er flere typer af bestillingssedler.

 

Bestillingssedlen findes som Word-fil eller pdf til højre på siden, udfyld og send den i mail til: HGH-kliniskmikrobiologi@regionh.dk

Faxnummeret findes her.

 

Manuel bestilling af  prøvetagnings utensilier

Praktiserende læger og speciallæger kan rekvirere utensilier til prøvetagning hos Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.


Utensilierne må kun anvendes til prøver, der analyseres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital. Bestilling foregår via bestillingsblanketten, som kan udskrives her fra siden. Den udfyldes med tydelig navn, adresse og ydernummer.

Alternativt kan bestillingssedlen udfyldes og sendes sammen med prøver eller pr. brev. 

Optageområder for praksislæger Region Hovedstaden

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital dækker planområderne NORD og MIDT

Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital, betjener nedenstående postnumre fra primærsektoren ved bestilling af utensilier. 

Ballerup Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Herlev Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune

Rødovre Kommune

Furesø Kommune

Rudersdal Kommune

Egedal Kommune

Planområde NORD

Såfremt I hører til planområde NORD skal I henvende jer til Hillerød Centraldepot. For bestilling følg link Utensilie bestilling NORD

Hospitalsafdelinger​​

Hospitalsafdelingen kan rekvirere utensilier og evt. rekvisitionssedler fra hospitalernes centraldepoter, via SAP, bortset fra enkelte artikler, der rekvireres direkte fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. ​

 

Redaktør