Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed på Gentofte Hospital er en udefunktion under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi som er beliggende på Herlev Hospital.

Infektionshygiejnisk Enheds formål er at forebygge og begrænse forekomsten af hospitalserhvervede infektioner hos ​patienter og personale ved vejledning, rådgivning, infektionsovervågning, audits m.v.​