Infektionshygiejnisk Enhed

CORONAVIRUS
På grund af nye forholdsregler ved coronavirus, laver vi ændringer i vores planlægning. Din aftale på din afdeling kan derfor blive udskudt eller ændret. Hold derfor øje med din e-Boks. 


Infektionshygiejnisk Enhed på Gentofte Hospital er en udefunktion under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi som er beliggende på Herlev Hospital.

Infektionshygiejnisk Enheds formål er at forebygge og begrænse forekomsten af hospitalserhvervede infektioner hos ​patienter og personale ved vejledning, rådgivning, infektionsovervågning, audits m.v.​