Infektionshygiejnisk Enhed

CORONAVIRUS - vigtig information 
Læs om retningslinjerne ved besøg og ledsagelse her.


Infektionshygiejnisk Enhed på Gentofte Hospital er en udefunktion under Afdeling for Klinisk Mikrobiologi som er beliggende på Herlev Hospital.

Infektionshygiejnisk Enheds formål er at forebygge og begrænse forekomsten af hospitalserhvervede infektioner hos ​patienter og personale ved vejledning, rådgivning, infektionsovervågning, audits m.v.​