Primær sektor

​Her kan du finde information, som er relevant for primær sektor. For information om specifikke multiresistente bakterier,​ se særskilt under disse.

​​​​​​​​​Foto:Colourbox

​Tværsektorielt infektionshygiejnisk samarbejde med kommunerne i planområde Midt og Nord i RegionH.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Infektionshygiejnisk Enhed i samarbejde med kommunerne i de 2 planområder. Samarbejdet tager udgangspunkt i Region Hovedstadens sundhedsaftaler med kommunerne.
Samarbejdet består af kvartalsvise netværksmøder mellem Infektionshygiejnisk Enhed og udvalgte netværkspersoner fra kommunerne. Derudover tilbydes 2 årlige hygiejnekurser af en dags varighed for nøglemedarbejdere i kommunerne.
Infektionshygiejnisk Enhed rådgiver kommuneren i komplicerede spørgsmål vedrørende hygiejne. 

Kontakt 
Infektionshygiejnisk Enhed​
Herlev Hospital
Telefon: 3868 2215

Infektionshygiejnisk Enhed
Gentofte Hospital
Telefon: 3867 3008

Infektionshygiejnisk Enhed
Nordsjællands Hospital
Telefon: 4829 4372 / 4829 4382
Redaktør