Infektionshygiejnisk Enhed

​Her kan du læse lidt om,​ hvem Infektionshygiejnisk Enhed er og hvordan du kommer i kontakt med dem.

​​F​oto:Co​lou​rbox

Infektionshygiejnisk Enhed rådgiver om infektionshygiejne og forebyggelse af infektioner. Opgaverne varetages af hygiejnesygeplejersker og læger i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Kontakt 
Infektionshygiejnisk Enhed​
Herlev Hospital
Telefon: 3868 2215

Infektionshygiejnisk Enhed
Gentofte Hospital
Telefon: 3867 3008

Infektionshygiejnisk Enhed
Nordsjællands Hospital
Telefon: 4829 4372 / 4829 4382

Redaktør