Uddannelse

Undervisningen på afdelingen omfatter: 200 lægestuderende, 8 uddannelseslægestillinger, 12 ph.d.- og 20 sygeplejestuderende samt 2 sekretærelever.

Læger

Klinik for hudsygdomme

Som del i klinikken er et stor ambulatorie og et lille senge afsnit. Afsnittet modtager hver semester mange lægestuderende til klinisk undervisning. I perioden hvor der undervises lægestuderende, vil afdelingens patienter deltage ved undervisningen. 
Uddannelseslæger arbejder under supervision af afdelingens speciallæger. Klinik for hudsygdomme har 10 uddannelseslægestillinger. Læger i introduktionsstilling varetager især arbejdet med indlagte patienter. Herudover har de også funktion i ambulatorium foruden at de medvirker til at finde patienter til undervisning af lægestuderende. Læger i hoveduddannelse varetager især arbejdet i ambulatoriet. Lægerne har skemalagt rotation i afdelingens forskellige klinikker og funktioner. 
Specialets faglige profil, målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer kan findes på hjemmesiden for Sekretariatet for lægelig videreuddannelse i region Øst. 

Klinik for allergi, Fagområdeuddannelse i allergologi

Klinik for Allergi opslår løbende uddannelsesstillinger i fagområdet allergologi. Stillinger kan søges af speciallæger i lungemedicin, dermatologi eller arbejdsmedicin. 
For uddannelsesbeskrivelse og krav se Dansk Selskab for Allergologis hjemmeside

Klinik for Allergi og Børne- og Ungeafdelingen samarbejder om uddannelsesstillinger i fagområdet pædiatrisk allergologi. 
For uddannelsesbeskrivelse og krav se Dansk Pædiatrisk Selskabs hjemmeside.

Sygeplejersker

Afdelingen deltager i uddannelse af 10 sygeplejestuderende (Klinik for Hudsygdomme) om året. De sygeplejestuderende deltager i det daglige arbejde i ambulatoriet og i sygeplejeklinikken. Pleje- og behandlingsopgaver varetages under vejledning af sygeplejerske.

Lægesekretærer

Afdelingen deltager i uddannelse af 1-2 Lægesekretærelever om året.

Andre personalegrupper

Der er i afdelingen ansat bioanalytikere, en klinisk fotograf, en civilingeniør samt flere cand. Scient.

Særligt på Sengeafsnit for hudsygdomme

Afdelingen deltager i undervisning af kommende speciallæger og lægestuderende samt sygeplejestuderende. Både om foråret og efteråret vil der være ​uger, hvor lægestuderende tilser udvalgte patienter samtidig med, at de undervises i patientens hudsygdom. 

Det er valgfrit, om man som patient vil deltage, men da de lægestuderende har meget gavn af at se patienter med hudsygdomme som supplering til det teoretiske fagstof, håber vi på deltagelse. Alle data, der udveksles, er underlagt tavshedspligt.

De sygeplejestuderende deltager i det daglige arbejde i sengeafsnittet. De har pleje - og beha​ndlingsopgaver under vejledning af en sygeplejerske. Redaktør