Om Gastroenheden

​I Gastroenheden er vi specialister i at undersøge, pleje og behandle patienter med mave-, tarm- og leversygdomme.

Gastroenheden er fordelt på forskellige afsnit på både Herlev og Gentofte Hopsital.

På Herlev Hospital har vi: 

  • Sengeafsnit
  • Ambulatorium (kirurgisk, medicinsk, dagafsnit og stomiklinik) 
  • Kikkertundersøgelse
  • Laboratoriet
På Gentofte Hospital har vi:
  • Klinik for mave-, tarm og leversygdomme

Personale på afdelingen

På afdelingen er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, læger, bioanalytikere og forskningspersonale. 

Du kan desuden møde studerende, portører, serviceassistenter, hospitalsmedhjælpere, fysioterapeuter og farmakonomer.

Forskning

Gastroenheden er en særdeles forskningsaktiv afdeling. Du kan læse mere om forskning på afdelingen her. 

Afdelingsledelsen

Afdelingen ledes af ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm og ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson.

Redaktør