Om Gastroenheden

​I Gastroenheden er vi specialister i at undersøge, pleje og behandle patienter med mave-, tarm- og leversygdomme.

Gastroenheden er fordelt på forskellige afsnit på både Herlev og Gentofte Hopsital.

På Herlev Hospital har vi: 

  • Sengeafsnit
  • Ambulatorium (kirurgisk, medicinsk, dagafsnit og stomiklinik) 
  • Kikkertundersøgelse
  • Laboratoriet
På Gentofte Hospital har vi:
  • Klinik for mave-, tarm og leversygdomme
  • Klinik for kikkertundersøgelse

Personale på afdelingen
På afdelingen er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, sekretærer, læger, bioanalytikere og forskningspersonale. 

Du kan desuden møde studerende, portører, serviceassistenter, hospitalsmedhjælpere, fysioterapeuter og farmakonomer.

Forskning
Gastroenheden er en særdeles forskningsaktiv afdeling. Du kan læse mere om forskning på afdelingen her. 

Afdelingsledelsen
Afdelingen ledes af ledende oversygeplejerske Susanne Dansholm og ledende overlæge Benedicte Vibjerg Wilson.

Redaktør