Uddannelsen til klinisk diætist

​Sådan kan du blive klinisk diætist

Uddannelsen til klinisk diætist er en professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i klinisk ernæring. Det er en 3 ½ årig mellemlang videregående uddannelse, hvor der undervises i forskellige fødevarers betydning for krop og helbred samt ernæringsrigtig mad i relation til forskellige sygdomme og forebyggelse. Derudover undervises i pædagogisk teori og praksis samt læring i at formidle viden om sund mad og livsstil. 

Autorisation

Gennemført uddannelse giver ret til betegnelsen professionsbachelor i klinisk ernæring samt retten til autorisation som klinisk diætist udstedt af Sundhedsstyrelsen. Titlerne "Klinisk diætist" og "Diætist" er beskyttede af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Link: Læs mere om uddannelsen til klinisk diætist på Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside 

Mulighed for videreuddannelse

Som klinisk diætist kan man tage en videreuddannelse til cand. scient i klinisk ernæring. Uddannelsen er en 2-årig kandidatuddannelse, som udbydes via Københavns Universitet.

De kliniske diætister holder sig opdaterede om ny viden inden for hver deres specialeområde. Dette gælder både via interne/eksterne kurser samt kongresser i ind- og udland.
Alle nyansatte kliniske diætister gennemgår en fælles introduktion for nyansatte, hvilket blandet andet omfatter brandslukning, håndhygiejne og basal hjerte-lungeredning. 


Redaktør