Bliv intensivsygeplejerske

​Alle nye sygeplejersker der ikke har intensiv specialuddannelse eller -efteruddannelse ansættes i uddannelsesstillinger med henblik på at gennemgå specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje.

​​​

Uddannelsen er lavet på baggrund af Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 92 af 26. juni 1997. For at gøre uddannelsen ensartet på landsplan indledte uddannelsesstederne i Østdanmark et samarbejde, og i 1998 udkom en fælles uddannelsesordning. Region Hovedstaden har lavet en ny uddannelsesordning pr. 1. januar 2007, der samarbejder omkring undervisning og udveksling. ​

Uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er, at sygeplejersker erhverver de fornødne kundskaber og tekniske færdigheder for at kunne varetage funktionsområdet som specialuddannet sygeplejerske primært på intensiv afdelinger.

Funktionsområdet for den specialuddannede sygeplejerske i intensiv sygepleje indebærer varetagelse af: 

  1. ​Klinisk intensiv sygepleje 
  2. Kvalitetsudvikling, undervisning og vejledning, samt 
  3. Koordinering, tværfaglig og tværsektionelt samarbejde

Funktionen indebærer at yde kompleks sygepleje til kritisk syge patienter i alle aldersgrupper, integreret og koordineret med viden og færdighed fra det intensive terapiområde.

Uddannelsen er en videreuddannelse, der bygger på sygeplejerskeuddannelsen og mindst to års klinisk erfaring. 

Uddannelsens varighed og indhold​

Uddannelsen er af to års varighed og omfatter:

  • ​Praktik på egen afdeling hvor der foreligger et struktureret uddannelsesprogram, hvor der er udarbejdet formål og mål for de enkelte uddannelsesperioder. Kursisten bliver løbende vejledt og superviseret af praktikvejleder og den uddannelsesansvarlige, og hver uddannelsesperiode afsluttes med en evalueringssamtale. Der afholdes ca. 120 timers formaliseret teoriundervisning.
  • Teoriblok der omfatter 207 timers teorikursus (7 uger) og afholdes på Rigshospitalets uddannelsesafdeling. Teorikurset afsluttes med en individuel skriftlig prøve.
  • Praktikperiode af 4 ugers varighed på opvågningsafsnit. 
  • Praktikperiode af 6 ugers varighed på anden intensiv afdeling/andet sygehus.
  • Afsluttende skriftlig opgave omhandlende en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, der vurderes af ekstern censor.​​​​
Redaktør