​​​

Afdelingens behandlingsområder

​Her kan du læse om de behandlingsområder, vi varetager i Afdeling for Led- og knoglekirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan 2017.

Vores behandlingsområder

Vores faglige teams fordeler sig indenfor følgende behandlingsomr​åder:

  • Skulder- og albuekirurgi (højt specialiseret funktion)
  • Traumekirurgi (hove​​dfunktion)
  • Hoftekirurgi (hovedfunktion)
  • Håndkirurgi (hovedfunktion)
  • Hofte-, knæ- og skulderproteser (alloplastikkirurgi) (hovedfunktion)
  • Kikkertoperationer i knæ (knæartroskopi) (hovedfunktion)
  • Fod- og ankelkirurgi (regionsfunktion)
  • Amputations- og infektionskirurgi (hovedfunktion)
  • Børneortopædi (hovedfunktion) 

Sundhedsstyrelsens specialeplan

Vores behandlingsområder er inddelt efter Sundhedsstyrelsens Specialeplan 2017. Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sundhedsstyrelsen.dk.​​

Specialeplanen drejer sig om planlægning af sundhedsvæsenet og herunder opgavefordelingen mellem forskellige specialiseringsniveauer.

I specialeplanen anvendes en række begreber for, hvor specialiseret en funktion er. Sundhedsstyrelsen beslutter placeringen af kravene til specialfunktionerne, der omfatter to niveauer:

Hovedfunktioner

Omfatter langt størstedelen af sygehusene og hospitalernes basale opgaver, og de bliver ikke berørt af specialeplanen.

Specialfunktioner

Herunder findes:

Regionsfunktioner

Ved regionsfunktion skal forstås funktioner, der har en vis kompleksitet, er relativt sjældent forekommende og/eller kræver en del ressourcer herunder f.eks. samarbejde med flere andre specialer. En regionsfunktion varetages typisk i hver region.​

Højt specialiserede funktioner

Ved højt specialiseret funktion skal forstås funktioner, der har en stor kompleksitet, er sjældent forekommende og/eller kræver mange ressourcer f.eks. samarbejde med flere andre specialer. En højt specialiseret funktion varetages typisk 1-3 steder i landet.​

Formål med Sundhedsstyrelsens Specialeplan

Formålet med Sundhedsstyrelsens Specialeplan er at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen, helhed i patientforløbene og den bedste udnyttelse af ressourcerne.

Specialeplanen skal desuden fremme den nødvendige opbygning og vedligeholdelse af ekspertise, forskning, kvalitet og udvikling samt uddannelse med henblik på fortsat opretholdelse og udvikling af sundhedsvæsenets ydelser.

Læs vores patientinformationer om sygdom og behandling  på Led- og Knoglekirurgis hjemmeside.​​​​​​​

Redaktør