Deltagelse i forskningsprojekter

Som patient kan du ved indlæggelse eller ambulant besøg blive spurgt om, hvorvidt du ønsker at deltage i et forskningsprojekt. 

​​​​

Hvis du bliver spurgt om, hvorvidt du ønsker at deltage i et forskningsprojekt, har du krav på mundtlig og skriftlig information samt betænkningstid. Det er selvfølgelig frivilligt, om du vil deltage.


Læs mere om dine rettigheder her.


Hvis du ønsker at deltage i et forskningsprojekt, skal du give dit samtykke, men du kan til enhver tid trække dig fra projektet. Dette vil ikke få betydning for din videre behandling på afdelingen.


Alle afdelingens forskningsprojekter er godkendt af Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Sundhedsstyrelsen og/eller Datatilsynet.

​​​​​

Redaktør